Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť.
Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými kníhkupectvami, budú rozdávané ukrajinským deťom prichádzajúcim na naše územie. Po viacerých pokusoch a rôznych dopravných komplikáciách sa podarilo koncom marca, za veľkej pomoci Vlada Michala z Artfora, kúpiť a doviezť 1000 ks kníh z Ľvovského vydavateľstva Starý lev. Knihy boli doručené do Košíc odkiaľ sa postupne distribuovali do kníhkupectiev, kde si ich ukrajinské deti, rodičia, opatrovníci či hosťujúce rodiny mohli prísť vybrať a dostať zadarmo ??

Prispeli:  AlleGro Plus,  Buvik,  Martinus,  Trio publishing,  Verbarium,  Združenie denník N.

?  Artforum Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Pezinok, Prešov, Rožňava, Žilina
?  Martinus Bratislava Obchodná, Košice, Lučenec, Martin, Prešov, Trnava
?  ExLibris Bratislava
?  Kníhkupectvo Barica, Púchov
?  Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
?  Christiania, Poprad
?  Kníhkupectvo Na korze, Humenné
?  Kníhkupectvo Pod vŕškom, Nitra
?  Antikvariatik, Banská Štiavnica
?  Kníhkupectvo Šum, Trebišov

V prípade, že máte záujem podporiť takúto formu pomoci, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným príspevkom cez účet ZVKS
IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112, SWIFT SUBASKBX, do poznámky pre príjemcu napíšte „KNIHY UA DEŤOM“.
ĎAKUJEME ZA POMOC