Valné zhromaždenie FEP Mníchov, 6. máj 2022

Program
. Privítanie prezidentom FEP Petrom Kraus vom Cleff
. CANON Future Book Forum
. Prezentácia účtovnej závierky FEP 2021 a prijatie účtovnej závierky
. Štatistiky
. Prezentácia Bookshop.org zakladateľom Andym Hunterom
. Podpora pre Ukrajinu
. Vybrané správy o spisoch ktoré sú na stole inštitúcií EÚ
. Zákon o digitálnych službách
. Zákon o digitálnom trhu
. Daň z pridanej hodnoty
. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
. Digitálne vzdelávacie publikácie
. Sloboda médií a bezpečnosť hračiek
. Mladí vydavateľskí profesionáli v Bruseli
. Projekty EÚ
Moebius – Modernizácia európskeho knižného vydavateľského priemyslu
EUDICOM – Distribúcia digitálnych komiksov
SIDT Books – Udržiavanie a inovácia kultúrnej rozmanitosti v literárnom preklade
CreativeShift – Európska inovačná sieť pre medzisektorový obsah
Aldus Up – Európska sieť knižných veľtrhov
EfDP – ECVET pre digitálne vydavateľstvo
EUPL – Cena Európskej únie za literatúru

Za ZVKS sa zúčastnil Juraj Heger.