Slovenský inštitút v Prahe, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe a Veľvyslanectvo Ukrajiny v Českej republike spoločne pripravili pre deti a ich rodičov oslavu Medzinárodného dňa detí.

V rámci popoludnia sa uskutočnilo trojjazyčné čítanie z výnimočnej detskej knižky Svet okolo nás, ktorá vyšla vďaka vydavateľstvu Ideál v dvoch dvojjazyčných vydaniach, ukrajinsko-slovenskom a ukrajinsko-českom. Rozprávky zazneli vo všetkých troch jazykoch – slovenčine, češtine a ukrajinčine. Sprievodkyňou podujatia bola herečka Viera Kučerová z neziskovej organizácie podporujúcej umenie, kultúrnu výmenu a minoritné projekty BONA FIDE.

Kniha Svet okolo nás je pokladnicou trvalých hodnôt, o ktoré sa hrdinovia príbehov štedro delia. Rozprávkové dojmy z detstva, láska k slovu aj znalosť ľudových povier inšpirovali príbehy, v ktorých žijú Prosko, Veverička, Bocian, Púpava, Príroda… Nielen žijú, ale túžia po Slnku, vytvárajú harmóniu a zároveň oslovujú Človeka, pretože len on môže pomôcť púpave vyklíčiť, steblu vyrásť, bocianovi sa zachrániť…