Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.4.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.04.2023 v Martinus-e. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (21.3.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 21.03.2023 v Aušpic café. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola úloh z predchádzajúceho...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (16.2.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 16.02.2023 v Martinus-e. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (18.1.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 18.01.2023 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.12.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.12.2022, v Koliba Kamzík, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (9.11.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 9.11.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Juraj Heger Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (3.10.2022)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 3.10.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.9.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.9.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (12.7.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 12.7.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (22.6.2022)

 Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 22.6.2022, Zoom online. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Valné...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (16.6.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 16.6.2022, hotel Turiec, Martin. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (23.5.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 23.05.2022 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (26.4.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 26.04.2022 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (28.3.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 28.03.2022 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (22.2.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 22.2.2022 online, Zoom. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...