Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (29.2.2024)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 29.2.2024 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Vladimír Michal a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (24.1.2024)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 24.1.2024 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Albert Marenčin Matúš Mládek Vladimír Michal Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (8.11.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 8.11.2023 v Martinus-e, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (5.10.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 5.10.2023 v SNG, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.9.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.9.2023 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (1.8.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 1.8.2023 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (15.6.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.06.2023 v hotel Jánošík, L.Mikuláš. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (18.5.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 18.05.2023 v Martinus-e. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13.4.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13.04.2023 v Martinus-e. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (21.3.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 21.03.2023 v Aušpic café. Prítomní členovia predsedníctva: Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola úloh z predchádzajúceho...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (16.2.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 16.02.2023 v Martinus-e. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (18.1.2023)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 18.01.2023 v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.12.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.12.2022, v Koliba Kamzík, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (9.11.2022)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 9.11.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Juraj Heger Daniel Kollár Albert Marenčin Vladimír Michal Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (3.10.2022)

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 3.10.2022, v Aušpic café, Bratislava. Prítomní členovia predsedníctva: Iveta Bohušová Ivan Harman Juraj Heger Peter Kačmár Daniel Kollár Albert Marenčin Matúš Mládek Juraj Vávra a Martin Gajdoš Program: 1)...