BRaK

BRaK

Štefánikova 16, 811 03 Bratislava Vydavateľstvo BRAK je hlavným organizátorom Bratislavského knižného festivalu – medzinárodného stretnutia autorov, ilustrátorov, vydavateľov a ďalších profesionálov…

Incheba, a.s.

Incheba, a.s.

Viedenská cesta 3-7, 851 02 Bratislava Organizátor medzinárodnej knižnej výstavy BIBLIOTÉKA-PEDAGOGIKA.

IVEX library

IVEX library

Moyzesova 8, 811 05 Bratislava IVEX library je online knižnica, ktorá sa zaoberá zoskupovaním elektronických diel od partnerov - vydavateľstiev,…

Slovenská ústredná hvezdáreň

Slovenská ústredná hvezdáreň

Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov…

Slovenské Literárne Centrum

Slovenské Literárne Centrum

Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava Slovenské literárne centrum (SLC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v…