Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 21. 8. 2013 v Bratislave

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us