Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Veronika Tarábková
421 2 54 65 25 31
didaktis@didaktis.sk
Navštívte webovú lokalitu
Viac informácií

Hýrošova 4, 811 04 Bratislava

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis pôsobí na Slovensku od roku 1992. Špecializuje sa na vydávanie kvalitných, cenovo dostupných doplnkových učebníc pre materské, základné a stredné školy:
> pracovné zošity pre materské školy,
> zbierky testov určené na prípravu na testovanie deviatakov,
> zbierky testov určené na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá,
> prehľady učiva a zbierky úloh na precvičovanie učiva rôznych predmetov,
> publikácie na prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy.
Pri zostavovaní publikácií kladieme dôraz na prehľadné usporiadanie poznatkov, zrozumiteľnosť a ucelenosť obsahu. Naše knihy sú vyhľadávané a obľúbené, čoho dôkazom je trvalý záujem čitateľov a používateľov.