Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Veronika Tarábková
421 2 54 65 25 31
didaktis@didaktis.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Hýrošova 4, 811 04 Bratislava

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis pôsobí na Slovensku od roku 1992. Špecializuje sa na vydávanie kvalitných, cenovo dostupných doplnkových učebníc pre materské, základné a stredné školy:
> pracovné zošity pre materské školy,
> zbierky testov určené na prípravu na testovanie deviatakov,
> zbierky testov určené na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnáziá,
> prehľady učiva a zbierky úloh na precvičovanie učiva rôznych predmetov,
> publikácie na prípravu na maturitu a na prijímacie skúšky na vysoké školy.
Pri zostavovaní publikácií kladieme dôraz na prehľadné usporiadanie poznatkov, zrozumiteľnosť a ucelenosť obsahu. Naše knihy sú vyhľadávané a obľúbené, čoho dôkazom je trvalý záujem čitateľov a používateľov.