Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

Bojnická 10, POBox 70
830 00 Bratislava-Nové Mesto
IČO 30842361
DIČ 2020800133
IČ DPH 2020800133
reg.č. VVS/1-900/90-4026
IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112
SWIFT SUBASKBX

Predseda

Juraj Heger
+421 905 643 352

Podpredseda

Vladimír Michal
+421 905 435 136

Generálny sekretár

Martin Gajdoš
sekretariat@zvks.sk
+421 949 895 698

info@zvks.sk

logo