Rozhlas a televízia Slovenska a Trnavský samosprávny kraj usporiadajú v dňoch 25. až 27. apríla Festival rozhlasovej hry 2023. Cieľom festivalu je ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilnenie záujmu poslucháčov o „kráľovnú rozhlasových žánrov“, rozhlasovú hru. Odborná porota hodnotila 32 titulov v troch kategóriách – nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Užší výber najúspešnejších hier Dramaturgická rada festivalu vyberala z kompletnej produkcie Slovenského rozhlasu v segmente rozhlasových hier za uplynulé dva roky. Do súťaže sa tak dostali hry s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním.

Festival bude mať bohatý sprievodný program. Naživo budú z festivalových priestorov vysielať Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ aj hostiteľské Rádio Devín.

Hlavným partnerom festivalu je Rádio Devín. Partnermi sú Slovenské Literárne Centrum, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Nádvorie, Trnavská univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Gymnázium Jána Hollého v Trnave, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Združenie rozhlasových tvorcov a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.