Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Didaktické hračky, hry či detské knihy. Na všetky tieto pomôcky mohlo takmer tisíc materských škôl po prvýkrát získať príspevok.

„Vzdelávať deti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti je potrebné už od mala. Som rád, že sme na tento účel vytvorili tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Ministerstvo školstva presadilo zmenu zákona, ktorá mu od januára umožňuje vytvárať rozvojové projekty aj pre materské školy. „Múdre hranie“ je prvý projekt tohto typu, do ktorého sa mohli zapojiť všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Schválený zoznam podporených materských škôl s výškou pridelených finančných prostriedkov je zverejnený nižšie.

Zoznam podporených žiadostí
FAQ – Najčastejšie otázky (aktualizované 23. 2. 2021)
Zoznam odporúčaných pomôcok
Zoznam odporúčanej detskej literatúry pripravený ZVKS v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice