Projekt Tales of EUkraine a symbolické odovzdanie kníh pre ukrajinské deti bol vďaka Vydavatelství IDEÁL predstavený dňa 21.12.2023 aj na pôde Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze v Českej republike.

Cieľom projektu #TEUk je tlačiť a distribuovať dvojjazyčné vydania detských kníh ukrajinským deťom vysídleným vo viacerých európskych krajinách,
garantom projektu je Federation of European Publishers a Український інститут книги.

Praha, 21.12.2023