Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) je samostatná dobrovoľná organizácia ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie, stará sa o jeho všestranný rozvoj, zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť. ZVKS sa zameriava na rozvoj tradícií demokracie a humanity slovenskej kultúry. Združenie bolo založené dňa 27.6.1991, prvým predsedom sa stal Peter Tvrdoň, pokračovali Alex Aust a Daniel Kollár.
ZVKS vzniklo ako prirodzený záujem vydavateľov a kníhkupcov pre zastrešenie ich profesijných záujmov. Pre svojich členov organizuje konferenciu, semináre, podporuje účasti svojich členov na knižných veľtrhoch – Bologna, Frankfurt, Londýn, Paríž, Praha a iné. ZVKS je spoluvydavateľom odborného časopisu Knižná revue, odborným garantom knižnej výstavy Bibliotéka. V súčasnosti zastrešuje vyše osemdesiat percent knižnej výroby v Slovenskej republike a združuje viac ako 80 subjektov. ZVKS má významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma ako aj v zahraničí, od decembra 2017 je členom Federácie európskych vydavateľov v Bruseli a spolupracuje s Európskou a medzinárodnou kníhkupeckou federáciou.

Predsedom združenia je Juraj Heger a podpredsedom Vladimír Michal.

Prihlášku nového člena nájdete tu: http://www.zvks.sk/prihlaska/