Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) je samostatná dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie a stará sa o jeho všestranný rozvoj. Zároveň vykonáva poradenskú a informačnú činnosť.
ZVKS sa zameriava na rozvoj tradícií demokracie a humanity slovenskej kultúry. Združenie bolo založené dňa 27.6.1991 a jeho prvým predsedom sa stal Dr. Alexius Aust. Vzniklo ako prirodzený záujem vydavateľov a kníhkupcov pre zastrešenie ich profesijných záujmov. Pre svojich členov organizuje semináre, školenia, podporuje účasti svjich členov na knižných veľtrhoch – Bologna, Frankfurt, Londýn, Paríž, Praha ako aj iné spoločenské podujatia. 
ZVKS je spoluvydavateľom odborného časopisu Knižná revue, odborným garantom medzinárodnej knižnej výstavy Bibliotéka. V súčasnosti zastrešuje vyše osemdesiat percent knižnej výroby v Slovenskej republike a združuje viac ako 80 subjektov. ZVKS má významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma a v zahraničí, od decembra 2017 je členom Federácie európskych vydavateľov v Bruseli.

Predsedom združenia je Ing. Juraj Heger a podpredsedom Ing. Vladimír Michal.

Prihlášku nového člena nájdete tu: http://www.zvks.sk/prihlaska/