Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky (ZVKS) je samostatná dobrovoľná organizácia ktorá zastupuje záujmy svojich členov, ochraňuje ich vydavateľské a obchodné podnikanie, vykonáva poradenskú a informačnú činnosť. ZVKS sa zameriava na rozvoj tradícií demokracie a humanity slovenskej kultúry.

Združenie bolo založené dňa 27.6.1991, prvým predsedom sa stal Peter Tvrdoň, pokračovali Alex Aust, Michal Horecký a Daniel Kollár.
Súčasným predsedom je Juraj Heger a podpredsedom Vladimír Michal.

ZVKS vzniklo ako prirodzený záujem vydavateľov a kníhkupcov pre zastrešenie ich profesijných záujmov. Pre svojich členov organizuje konferenciu, semináre, webináre, podporuje účasti svojich členov na knižných veľtrhoch Bologna, Frankfurt, Londýn, Paríž, Praha a pod. V súčasnosti zastrešuje vyše osemdesiat percent knižnej výroby v Slovenskej republike a združuje viac ako 80 subjektov.

ZVKS má významné miesto pri nadväzovaní a udržiavaní kontaktov s príbuznými inštitúciami doma ako aj v zahraničí, je členom*
Federácie európskych vydavateľov a Európskej a medzinárodnej kníhkupeckej federácie, so sídlom v Bruseli.

 

Prihlášku nového člena nájdete tu: http://www.zvks.sk/prihlaska/