Program

Program a možnosti podpory z Fondu na podporu umenia
. Miroslav Palec, Fond na podporu umenia / pozn.: z dôvodu preloženia zasadnutia Výboru FPU prednáška zrušená
Vydavateľ a Kníhkupec
. Matúš Mládek, Tatran
. Martin Štrba, Martinus
. Zuzana Sabová, Kniha Myjava
Aktivity v kníhkupectve
. Ľuboš Mišík, Artforum Žilina
Vysoké Tatry – história a súčasnosť
. Iveta Bohušová, IB Vysoké Tatry

Ďakujeme za účasť a stretnutie.