Literatúra

Podprogram 1.5 Literatúra

je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v SR, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí. Podprogram nepodporuje výrobu podcastov a šírenie literatúry výlučne v digitálnej/elektronickej forme a/alebo výlučne na webe (napr. Spotify, atď.).

Podprogram 1.5Aktuálna výzva č.6

Gratulácia k oceneniu

Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 27. júna 2021

24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 8 ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Ocenenie získal aj člen predsedníctva a podpredseda ZVKS,
zakladateľ kníhkupectiev a vydavateľstva ArtForum Vladimír Michal,
srdečne gratulujeme.

Tlačová správa