Čítame radi 1 a 2

Rozvojový projekt na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Pre veľký záujem zo strany škôl pripravilo Ministerstvo školstva v januári pokračovanie projektu „Čítame radi 2“ a vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov pokračovalo aj vo výbere z tých žiadateľov škôl, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. 

Vyhodnotenie

Múdre hranie

Rozvojový projekt na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo začiatkom februára výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Didaktické hračky, hry či detské knihy. Zapojiť sa mohli všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Financie z projektu budú využité na nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo reči. 

Vyhodnotenie

Bibliotéka v rtvs

: rádio DEVÍN

Ladením špeciál 10.11. od 14:00 sprevádzala moderátorka Zuzana Belková.
Jej hosťami boli:

Miroslava Vallová
riaditeľka Literárne informačné centrum,
Juraj Heger
vydavateľ a predseda ZVKS,
Martina Macková
hovorkyňa Incheby.

Záznam s diskusie