Literatúra

Podprogram 1.5 Literatúra

je zameraný na podporu tvorby pôvodnej umeleckej literatúry, realizáciu prekladov, vydávania pôvodnej a prekladovej literatúry, literatúry pre deti a mládež v tlačenej alebo elektronickej forme (sprístupňovaných verejnosti prostredníctvom internetu alebo e-kníh) v slovenskom jazyku určených do distribučnej siete v SR, s cieľom udržania kontinuity literárnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru. V rámci programu sú podporované aj realizácie prekladov zo slovenského jazyka do iných jazykov, ktoré môžu byť vydané a distribuované aj v zahraničí. Podprogram nepodporuje výrobu podcastov a šírenie literatúry výlučne v digitálnej/elektronickej forme a/alebo výlučne na webe (napr. Spotify, atď.).

Celková štruktúra podprogramuAktuálna výzva č.3

Gratulácia k oceneniu

Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 27. júna 2021

24 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho piatich in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 8 ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Ocenenie získal aj člen predsedníctva a podpredseda ZVKS,
zakladateľ kníhkupectiev a vydavateľstva ArtForum Vladimír Michal,
srdečne gratulujeme.

Tlačová správa

Čítame radi 1 a 2

Rozvojový projekt na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Pre veľký záujem zo strany škôl pripravilo Ministerstvo školstva v januári pokračovanie projektu „Čítame radi 2“ a vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov pokračovalo aj vo výbere z tých žiadateľov škôl, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. 

Vyhodnotenie

Múdre hranie

Rozvojový projekt na podporu čítania a čitateľskej gramotnosti.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo začiatkom februára výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Didaktické hračky, hry či detské knihy. Zapojiť sa mohli všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Financie z projektu budú využité na nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo reči. 

Vyhodnotenie