Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť.
Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými kníhkupectvami, budú rozdávané ukrajinským deťom prichádzajúcim na naše územie. Po viacerých pokusoch a rôznych dopravných komplikáciách sa podarilo koncom marca, za veľkej pomoci Vlada Michala z Artfora, kúpiť a doviezť 1000 ks kníh z Ľvovského vydavateľstva Starý lev. Knihy boli doručené do Košíc odkiaľ sa postupne distribuovali do kníhkupectiev, kde si ich ukrajinské deti, rodičia, opatrovníci či hosťujúce rodiny mohli prísť vybrať a dostať zadarmo ??

?  Artforum Bratislava
?  Martinus Obchodná, Bratislava
?  ExLibris Bratislava
?  Artforum Pezinok
?  Artforum Žilina
?  Artforum Banská Bystrica
?  Artforum Košice
?  Martinus Hlavná, Košice
?  Martinus OC Galéria, Košice
?  Artforum Prešov
?  Martinus OC Novum, Prešov
?  Artforum Rožňava
?  Kníhkupectvo Barica, Púchov
?  Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
?  Christiania, Poprad
?  Kníhkupectvo Na korze, Humenné
?  Kníhkupectvo Pod vŕškom, Nitra
?  Antikvariátik, Banská Štiavnica
?  Kníhkupectvo Šum, Trebišov
?  Martinus OC Galéria, Lučenec
?  Martinus Dolné Bašty, Trnava
?  Martinus Nám. SNP, Martin

V prípade, že máte záujem podporiť takúto formu pomoci, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom/príspevkom cez účet ZVKS

IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112, SWIFT SUBASKBX, do poznámky pre príjemcu napíšte „KNIHY UA DEŤOM“, ďakujeme.
Prispeli: Trio publishingAlleGro PlusZdruženie denník NBuvik,  Martinus,  Verbarium.

?  ĎAKUJEME ZA POMOC  ?

sk_SKSlovak