Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť.
Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými kníhkupectvami, budú rozdávané ukrajinským deťom prichádzajúcim na naše územie. Po viacerých pokusoch a rôznych dopravných komplikáciách sa podarilo koncom marca, za veľkej pomoci Vlada Michala z Artfora, kúpiť a doviezť 1000 ks kníh z Ľvovského vydavateľstva Starý lev. Knihy boli doručené do Košíc odkiaľ sa postupne distribuovali do kníhkupectiev, kde si ich ukrajinské deti, rodičia, opatrovníci či hosťujúce rodiny mohli prísť vybrať a dostať zadarmo 💙💛

📚  Artforum Bratislava
📚  Martinus Obchodná, Bratislava
📚  ExLibris Bratislava
📚  Artforum Pezinok
📚  Artforum Žilina
📚  Artforum Banská Bystrica
📚  Artforum Košice
📚  Martinus Hlavná, Košice
📚  Martinus OC Galéria, Košice
📚  Artforum Prešov
📚  Martinus OC Novum, Prešov
📚  Artforum Rožňava
📚  Kníhkupectvo Barica, Púchov
📚  Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
📚  Christiania, Poprad
📚  Kníhkupectvo Na korze, Humenné
📚  Kníhkupectvo Pod vŕškom, Nitra
📚  Antikvariátik, Banská Štiavnica
📚  Kníhkupectvo Šum, Trebišov
📚  Martinus OC Galéria, Lučenec
📚  Martinus Dolné Bašty, Trnava
📚  Martinus Nám. SNP, Martin

V prípade, že máte záujem podporiť takúto formu pomoci, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom/príspevkom cez účet ZVKS

IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112, SWIFT SUBASKBX, do poznámky pre príjemcu napíšte „KNIHY UA DEŤOM“, ďakujeme.
Prispeli: Trio publishingAlleGro PlusZdruženie denník NBuvik,  Martinus,  Verbarium.

📚  ĎAKUJEME ZA POMOC  📚