Dňa 6.12.2023 sa v priestoroch Veľvyslanectva Ukrajiny uskutočnilo stretnutie s veľvyslancom Ukrajiny pánom Myroslavom Kastranom za účelom symbolického odovzdania prvej várky kníh pre ukrajinské deti žijúce na Slovensku, v rámci projektu Tales of EUkraine.

Cieľom projektu #TEUk je tlačiť a distribuovať dvojjazyčné vydania detských kníh ukrajinským deťom vysídleným vo viacerých európskych krajinách,
garantom projektu je Federation of European Publishers a Український інститут книги. Za ZVKS sa zapojili: Vydavateľstvo MATYS a stretnutia sa
zúčastnili zástupcovia z
Vydavateľstva DAJAMA, Daniela Kollárová a Vydavatelství IDEÁL, Juraj Lajda.

6.12.2023, Bratislava