Seminár pre jazykových redaktorov s pani PhDr. Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.