RTVS a Trnavský samosprávny kraj usporiadali v dňoch 21. až 23. septembra Festival rozhlasovej hry 2021. Odborná porota hodnotila 55 titulov v troch kategóriách – nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Dramaturgická rada festivalu ich vyberala z celkovo 81 rozhlasových hier s rôznymi minutážami, témami, charakterom, zacielením, poetikou i režijným spracovaním, ktoré v Odbore literárno-dramatickej výroby vznikli za uplynulé dva roky.

Festival v rámci bohatého sprievodného programu naživo z festivalových priestorov vysielalo Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ aj hostiteľské Rádio Devín. Myšlienka revitalizovať tradíciu súťažnej prehliadky rozhlasovej dramatickej tvorby sa zrodila pred dvomi rokmi a vďaka úspešnej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, ako spoluusporiadateľom, a s početnými partnermi festivalu nebolo pochybností o význame usporiadania aktuálneho druhého ročníka. „Bude prispôsobený aktuálnej epidemickej situácii, ale stále rovnako intenzívne prezentujúci a konfrontujúci rozhlasové hry ako ikonický žáner rozhlasovej umeleckej tvorby. Tvorcovia sa stretnú s odbornou verejnosťou aj poslucháčmi rozhlasových hier, spoznáme najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier. Popritom – a možno najmä – sa  nevzdávame ani konštantnej ambície posilniť záujem poslucháčov o rozhlasovú hru,“ priblížila vedúca Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa do úzkeho výberu (do shortlistu) v jednotlivých kategóriách dostali nasledujúce súťažné tituly:

Rozhlasová hra nad 45 minút

Rudolf Sloboda: Rozum
Tereza Semotamová: Vnútroblok
Michaela Rosová: Jédermanovo putovanie k vežičke
Stanislav Bilý. Zóna
Jana Micenková: Pán Hybš tu nebýva
Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Bláznove zápisky
Laco Kerata: Ešte som tu a zostanem
Ján Mičuch: Hodina v Empyreu
Svetlana Alexijevič: Černobyľská modlitba
Michaela Zakuťanská: Doba plastová

Rozhlasová hra pod 45 minút

Zuza Ferenczová: Bitka
Ján Mikuš: Chorus delicti (na námet diela J. W. Goetheho: Utrpenie mladého Werthera)
Jarko Elen: Hriech pátra Marcela. Pre rozhlas napísal Peter Pavlac
Ján Botto: Margita a Besná. Pre rozhlas napísala Zuza Ferenczová
Ján Uličiansky: Kľúče
Margita Figuli: Extáza. Pre rozhlas napísala Martina Vannayová
Hana Gregorová: Šťastie – relatívny pojem. Pre rozhlas napísala Michaela Zakuťanská
Eva Borušovičová: Vzkriesenie
Miroslava Kuracinová Vallová: Špinavé ruky
Ladislav Nádaši-Jégé: Česť. Pre rozhlas napísal Miroslav Dacho

Fórum mladých autorov

Martina Havierová: Posledné sedenie
Hana Launerová: Black-out
David Vyhnánek: Nie je kde umrieť
Tereza Trusinová: Anjel
Barbora Mináriková: Suchý zips
Veronika Frtúsová: Lososy
Veronika Briestenská: Odzadu
Šimon Gálik: Noc pred mestom
Lucia Ditte: Praha – Budapešť
Michaela Hriňová: Tribeč

Slávnostným večerom, spojeným s vyhlásením výsledkov, sa vo štvrtok večer, 23. septembra, v priamom prenose Rádia Devín z Divadla Jána Palárika v Trnave skončil druhý ročník Festivalu rozhlasovej hry.

V odbornej porote posudzovali jednotlivé rozhlasové hry spisovateľ, dramatik a literárny a divadelný vedec Karol Horák, režisér Patrik Lančarič, dramaturgička a scenáristka Vanda Feriancová, hudobný skladateľ a zvukový dizajnér Jakub Rataj a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová.

„Rozdávať ceny za umelecké výkony je skutočne zodpovedná a do veľkej miery nevďačná úloha. Často sa totiž stane, že sa vedľa seba ocitnú dve rovnako kvalitné diela, ktorým sa objektívne naozaj nedá nič vyčítať. Čo s tým? V rámci diskusií poroty sme v každej kategórii narazili na zopár titulov, pri ktorých bolo veľmi ťažké určiť rozhodujúce kritérium. V týchto prípadoch sme postupovali vždy individuálne a usilovali sme sa konštruktívne pomenovať, v čom spočíva unikátnosť diela,“ povedala o úlohe poroty jej členka Lucia Mihálová.

Porota určila víťazné tituly v troch súťažných kategóriách z tridsiatich rozhlasových hier zúženého výberu. V kategórii rozhlasových hier nad 45 minút odborná porota prisúdila víťazstvo rozhlasovej hre autorky Terezy Semotamovej Vnútroblok. Ako najlepší individuálny umelecký výkon v kategórii rozhlasových hier nad 45 minút odborná porota ocenila rozhlasovú adaptáciu a réžiu románu Ruda Slobodu Rozum Kalinky Búr a Táne Tadlánkovej. Odborná porota rozhodla, že v kategórii rozhlasových hier do 45 minút zvíťazila rozhlasová adaptácia prózy Jarka Elena Hriech pátra Marcela z cyklu Naša zabudnutá klasika. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v kategórii rozhlasových hier do 45 minút si odniesol za hru Chorus delicti Ján Mikuš z cyklu Ako to bolo ďalej.

Víťazným titulom kategórie Fórum mladých autorov sa stala rozhlasová hra Davida Vyhnánka Nie je kde umrieť. Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v kategórii Fórum mladých autorov odborná porota prisúdila Hane Launerovej za hru Black out.

Literárne informačné centrum udelilo cenu za dramatizáciu diela slovenského spisovateľa do rozhlasovej podoby Ingrid Hrubaničovej za scenár rozhlasovej hry Telegram podľa próz Stanislava Rakúsa. Študentská porota rozhodla o udelení Ceny Divadelnej fakulty VŠMU rozhlasovej hre z cyklu Naša zabudnutá klasika Margita a Besná. Ako odôvodňuje zástupkyňa študentskej poroty Tamara Vajdíková, ocenili „kombináciu pôvodnej balady a príbehu ženy, ktorú opustil muž kvôli mladšej. Hra bola veľmi poetická, vzrušujúca, clivá, s výbornou prácou s emóciami. Zvukové pasáže, prelínanie vnútorného sveta s vonkajším, rôznym spôsobom varírovaný motív vody, to všetko sa podieľalo na výsledku, ktorý je pútavý a neodolateľný.“

Hlavným partnerom septembrového festivalu je Rádio Devín. Partnermi sú Literárne informačné centrum, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Nádvorie, Trnavská univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Združenie rozhlasových tvorcov, Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska a Gymnázium Jána Hollého v Trnave.