Dámy a páni, naši členovia a priatelia,

pozývame Vás na seminár, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8.11. od 15.00 do 18.00 hod., v EXPO CLUB-e
 (miestnosť -bledozelené sklá- vedľa hlavného vstupu do hál). 
Témy:

15.00 – 16.00 Autorský zákon a jeho novinky
Otvorená voľná diskusia k témam:
– zastupovanie práv autorov LITA, novela Autorského zákona, uzatváranie zmluvy cez LITA, uzatváranie zmluvy autorom samotným…
Pripravili: LITA, AUTORSKÁ SPOLOČNOSŤ a ZVKS

16.00 – 17.00 Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy
Pozývame všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.
Otvorená voľná diskusia s otázkami a postrehmi – predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom, podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh, podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
Pripravili: DIBUK a ZVKS

17.00 – 18.00 Štruktúra programov a podprogramov 2019
Otvorená voľná diskusia k témam:
– ako fungujú podporné programy? čo všetko treba aby bol projekt úspešný? do akého programu zaradiť projekt?
Pripravili: FOND na PODPORU UMENIA a ZVKS