Autorský zákon a jeho novinky

– zastupovanie práv autorov LITA,
– novela Autorského zákona,
– uzatváranie zmluvy cez LITA,
– uzatváranie zmluvy autorom samotným…
L I T A, autorská spoločnosť

Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy

Pre všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.

– predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom,
– podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh,
– podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
D I B U K

Štruktúra programov a podprogramov na rok 2019

– ako fungujú podporné programy?
– čo všetko treba aby bol projekt úspešný?
– do akého programu zaradiť projekt?
F o n d   n a   p o d p o r u   u m e n i a