Autorský zákon a jeho novinky
. zastupovanie práv autorov LITA,
. novela Autorského zákona,
. uzatváranie zmluvy cez LITA,
. uzatváranie zmluvy autorom samotným.
LITA, autorská spoločnosť

Trh elektronických kníh na Slovensku – skúsenosti a výzvy pre všetkých, ktorí e-knihy už riešia alebo by radi riešili, alebo aj nechcú riešiť.
. predstavenie a obraz slovenského trhu e-kníh vydavateľom a kníhkupcom,
. podporenie motivácie zapájať sa do rozvoja e-kníh,
. podporenie zdieľania skúseností a „best practices“…
Dibuk

Štruktúra programov a podprogramov na rok 2019
. ako fungujú podporné programy?
. čo všetko treba aby bol projekt úspešný?
. do akého programu zaradiť projekt?
Fond na podporu umenia