Konferencia 2018

V dňoch 8.-9.6.2018 zorganizovalo Združenie vydavateľov a kníhkupcov v Žiline 3. Konferenciu o knižnom trhu ktorého hlavnými témami boli SLOVENSKÝ KNIŽNÝ TRH A LEGISLATÍVA a ČO TRÁPI KNÍHKUPCOV?
V rámci prvej témy boli prezentované body – Autorský zákon a novela Zákona č.185/2015 Z.z., Tri kľúčové zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 a GDPR (doplnenie a vysvetlenie informácií) v ktorej vystúpili Juraj Heger, Ivana Bottyányová, Martin Štrba. Druhú tému s prezentáciou si pripravil Matúš Mládek a jeho pohľad  na knižný trh očami vydavateľa ako aj kníhkupca. Druhá časť programu prebiehala formou otvorenej diskusie.

Otvorenie VZ predsedom Jurajom Hegerom

Príhovor člena predsedníctva Ivana Harmana

 

 

 

 

 

3. Konferenciu o knižnom trhu otvoril a viedol predseda ZVKS Juraj Heger

Miroslava Vallová, riaditeľka LIC v diskusii

 

 

 

 

 

Autorský zákon a jeho novela v podaní Ivany Bottyanovej

Knižný trh a legislatíva

 

Roman Michelko v diskusii

Začiatok prednášky a prezentácie

 

 

 

 

Záver prezentácie a konferencie

Matúš Mládek