Pilotný ročník projektu Young Publishing Professionals in Brussels sa konal v dňoch 23. – 25. septembra pod záštitou Federácie európskych vydavateľov (FEP) a v spolupráci s vydavateľskými asociáciami a spolkami jednotlivých krajín EU.
Zmyslom projektu je networking mladých európskych vydavateľov do 35 rokov a zoznámenie sa s celoeurópskou vydavateľskou agendou a jej legislatívnym rámcom na úrovni Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V rámci intenzívneho programu účastníci absolvovali prednášky o histórii a poslaní Federácie európskych vydavateľov, stretnutia s reprezentantmi pre vydavateľov kľúčového podporného programu Creative Europe a s predstaviteľmi viacerých štátnych a regionálnych zastúpení. V priestoroch Európskeho parlamentu absolvovali zasadnutie Kultúrnej komisie, ako aj viaceré diskusie s europoslancami a lobistami.
Slovensko zastupovali: Ing. Ivana Krchnavá, CBS spol. s.r.o. a Peter Michalík, Monokel s.r.o.