Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Klaudia Feketeová
421 918 119 833
info@slovtatran.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Klariská 16, 815 82 Bratislava

Vydavateľstvo Tatran v súčasnosti pokračuje v zabehnutej tradícii a orientuje sa hlavne na beletriu. V každej tatranskej publikácii nájdete slogan :: knihy pre hodnotnejší život, ktorý sa stal naším krédom. Kvalita sa odráža nielen vo výbere kníh, ale aj v textovej a technickej úprave publikácií, vo výbere papiera a grafickom stvárnení. Našou pýchou je vydávanie ilustrovaných rozprávok, naposledy vyšlo kompletné vydanie Slovenských  rozprávok a povestí od Boženy Němcovej, ktoré dopĺňajú a obohacujú ilustrácie akademického maliara Igora Piačku. S plným nasadením sme pracovali aj na reedícii prvej tatranskej detskej knihy Maroško a Medko od M. A. Jerského. Kniha sa začala pripravovať v roku 1947 a ďalšie tri roky sa čakalo na práce známeho ilustrátora Jána Hálu, ktorý si natoľko cenil spoluprácu s Tatranom, že každú ilustráciu signoval. Maroško a Medko je príkladom skutočnej harmónie textu a maľby, aká by mala byť základom každej detskej knihy.  Reprezentatívnym titulom Tatranu je trojzväzkové vydanie Prostonárodných slovenských rozprávok s ilustráciami Martina Benku. Na tomto vydaní vyrástli celé generácie čitateľov a mnohé rozprávky sa stali námetom pre spisovateľov, hercov a režisérov. Prostonárodné slovenské rozprávky označili kritici za poklad Slovenska, pretože sa v nich odráža krása slovenčiny, skúsenosť našich predkov, víťazstvo dobra nad zlom a v neposlednom rade aj krása nášho ľudu v ilustráciách Martina Benku. Toto vydanie je ozdobou každej knižnice.