Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
František Malík
421 915 497 445
malik@brakfestival.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Štefánikova 16, 811 03 Bratislava

Vydavateľstvo BRAK je hlavným organizátorom Bratislavského knižného festivalu – medzinárodného stretnutia autorov, ilustrátorov, vydavateľov a ďalších profesionálov zo sveta kníh. Pod svojou hlavičkou vykonáva BRAK od roku 2015 neperiodickú publikačnú činnosť, spojenú s hlavnou festivalovou agendou: propagovať súčasnú knižnú kultúru spoločne cez jej literárne, vizuálne a materiálne kvality. Vydavateľský zámer sa zrodil z reakcie na pozoruhodné výkony v súčasnej domácej a svetovej literatúre, esejistike a v oblasti kníh pre deti a mládež, ale aj z faktu neexistencie výnimočných titulov modernej svetovej spisby v slovenskom knižnom prostredí.