Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
František Malík
421 915 497 445
malik@brakfestival.sk
Navštívte webovú lokalitu
Viac informácií

Štefánikova 16, 811 03 Bratislava

Bratislavský knižný festival existuje od roku 2014. Literárne aj publikačné scény V4ky sú živé, veľmi bohaté a inšpirujú sa. V priebehu posledných rokov môžeme v rámci nich pozorovať vývoj v spoluprácach a vzájomných projektoch. Festival BRaK vždy ašpiroval na to, aby bol platformou pre malých a stredných vydavateľov a prinášal možnosti pre nich aj pre iných kľúčových hráčov na trhu, umelcov, grafických dizajnérov a ilustrátorov. Po 5 rokoch budovania spoločnej platformy pre V4ku, vzťahov s českými, maďarskými, poľskými, ukrajinskými umelcami, networkingu a dramaturgického rastu festivalu, je cieľom tohto projektu ďalší rozvoj festival a platformy pri súčasnom udržaní kvality programu a venovaní sa aktuálnym problémom a témam v priestore strednej Európy. Ešte stále existujú biele miesta a veľa doposiaľ nenaplnených možností spolupráce. Krajiny tejto oblasti poväčšine trápia rovnaké problémy a otázky týkajúce sa spoločenského diania, ktoré zachytáva súčasná literatúra a vydavateľská produkcia. Napriek geografickej príbuznosti a mnohým spoluprácam a projektom sa knižné trhy V4ky stále vyvíjajú nezávisle, bez dostatku odborných prepojení medzi autormi, vydavateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi a knižnými dizajnérmi z týchto krajín. Festival BRaK začal a naďalej pokračuje ako podujatie, ktoré sa zameriava na spájanie ľudí z oblasti profesionálneho vydávania knihy ako umeleckého artefaktu, a ktoré zviditeľňuje aktuálne témy a ľudí z nášho regiónu.