Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Ján Ničík
41 564 0373
Navštívte stránku
Viac informácií

Mariánske nám. 11, 010 01 Žilina /
Nevenujeme sa len predaju kníh, ale aj množstvu neziskových, vzdelávacích či popularizačných aktivít, ktoré sa týkajú literatúry, knižného a kníhkupeckého sveta.

sk_SKSlovak