Meeting Federation of European Publishers

– Informovali o projekte https://fep-fee.eu/YOUNG-PUBLISHINGPROFESSIONALS-IN, čo má byť konferencia v septembri v Bruseli, je to na podporu organizovania sa mladých vydavateľov v rámci združenia. Pýtali sa každého člena, či tam bude mať zastúpenie. Je to obmedzené na 35 rokov a počet 1-2 ľudia.

– Prešlo na debatu ohľadom Autorských práv a veľmi sa vzrušovali nad tým, že mladí ľudia nerozumejú, prečo obsah zdieľaný na nete a teda e-booky nie sú zadarmo. Angličania sa na to celkom orientujú a vysvetľujú to propagačnou kampaňou o živote spisovateľov. Budú vďační za akékoľvek informácie o našich projektoch na túto tému, resp. na oblasti: ochrana práv, kvalita čítania a spôsobov vysvetľovania našich postojov. Ak sa nemýlim v tomto smere zatiaľ vnímame ako hlavnú tému kvalitu čítania.

– Veľká téma je zosúladenie DPH na eKnihy a ostatné knižné produkty. Dal som im aktuálne informácie, nakoľko ich o nás nemali, t.j. v akom stave je u nás DPH na knihy (znížená sadzba) a ako postupujeme ohľadom zosúladenia a implementácie DPH na eKnihy. Veľmi ich zaujíma a budú vďační za informácie ako sa nám darí v postupe, čo sa nám podarilo a ako, radi by boli aby sme sa napriek rôznorodej mentalite delili o úspešné know-how. Rovnako, či postupujme aj s printovými médiami. Počas prestávky som komunikoval s Enricom Turrinom, ktorý mi povedal, že SR ako ,,nový člen EÚ” nemôžme mať 0% DPH na knihy.

– Preberala sa Copyright directive, ktorej implementácia by sa mala dostať do parlamentu do roku 2021. V rámci debaty sa tam riešil aj ďalší predaj už zakúpeného ebooku – resale ako pri knihách. Niečo sa na tomto poli rieši ale podmienka je aby v prípade ďalšieho predaja zmizla pôvodná kópia zo všetkých zariadení pôvodného užívateľa a teda na základe technických
možnosti by sa mohlo stať, že Amazon by získal monopol na resale ebookov. Ak som správne rozumel, tomu nie sú naklonení, ale právne asi nejaký ten resale ebookov vznikne.

– Informovanie o Marakéšskom dohovore vo vzťahu k nevidiacim. V rámci debaty zaujímavá informácia, že technologicky to smeruje k tomu, že budú aplikácie, ktoré dokážu nahovoriť celú knihu a tým pádom náklady na výrobu audio kníh budú minimálne.

– Platform iniciative – dostať ilegálny content – obsah z online prostredia. Mali veľké výhrady k marži, ktorú si necháva Amazon.

– Budúci rok sú voľby do predsedníctva FEP-u, nasledujúci míting je v septembri v Aténach a posledný v októbri v Antverpách.

– Môžeme sa na nich obracať v hocičom, privítajú to.., rovnako očakávajú z našej strany informácie o dianí u nás, na našom knižnom trhu ako aj o našich aktivitách.

– V debate na obede s Robertou Balduzzi sme preberali tzv. „reprofond“, vysvetlil som jej, že cez LITA už nedostávame peniaze ako jedna z posledných krajín (ešte aj Rumunsko). V tomto smere majú veľký záujem nám pomôcť aj nejakou spojenou iniciatívou viacerých krajín.

Matúš Mládek, člen predsedníctva