Dámy a páni, naši členovia a priatelia,
ďakujeme Vám za návštevu v spoločnom stánku s Literárnym informačným centrom, kde sme pre Vás na pódiu ZVKS A LIC pripravili bohatý Sprievodný program.

Tešíme sa na návštevu 7. – 10. novembra 2019