MKV Budapešť_2022

Slovenské čestné hosťovanie na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti 29. 9. – 2. 10. 2022 Tlačová správa Po niekoľkých rokoch sa v Maďarsku opäť dostáva do centra pozornosti slovenská literatúra. Bude jej patriť jesenné čestné hosťovanie na Medzinárodnom knižnom...

Pomoc ukrajinským deťom

Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť. Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými...

YPPB 2022

Federácia európskych vydavateľov, v spolupráci s vydavateľskými asociáciami jednotlivých krajín EU, po pandemickej prestávke opäť pripravila projekt Young Publishing Professionals ktorý sa konal v dňoch 14. - 15. júna 2022 v Bruseli / tlačová správa. Zmyslom projektu...