Bibliotéka_2021

  Bibliotéka na Jednotke Na :1 sa témam súvisiacim s Bibliotékou budeme venovať v spravodajských reláciách. v sobotu 6.11. divákov na sledovanie i na samotný veľtrh pozveme v relácii Kultúra.SK v nedeľu 7.11. o 8.30 h v premiére relácie Knižkotipy i v detskom...

Festival rozhlasovej hry 2021

RTVS a Trnavský samosprávny kraj usporiadali v dňoch 21. až 23. septembra Festival rozhlasovej hry 2021. Odborná porota hodnotila 55 titulov v troch kategóriách – nad 45 minút, do 45 minút a Fórum mladých autorov. Dramaturgická rada festivalu ich vyberala z celkovo 81...

Uznesenie VZ 7.9.2021

UZNESENIE Valné zhromaždenie 7. september 2021, hotel Apollo v Bratislave    I. Valné zhromaždenie berie na vedomie: Návrh rámcového plánu činnosti na roky 2021 a 1.polrok 2022 Všetky informácie z diskusie II. Valné zhromaždenie schvaľuje: Správu o činnosti ZVKS za...

Zápisnica VZ 7.9.2021

ZÁPISNICA Valné zhromaždenie 7. september 2021, hotel Apollo v Bratislave Privítanie účastníkov Účastníkov VZ privítal predseda ZVKS Juraj Heger. Otvorenie a informácie pre účastníkov Valné zhromaždenie o 10.30 hod. otvoril predseda J.Heger. Okrem úvodného privítania...