Pomoc ukrajinským deťom

Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť. Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými...

YPPB 2022

Federácia európskych vydavateľov, v spolupráci s vydavateľskými asociáciami jednotlivých krajín EU, po pandemickej prestávke opäť pripravuje projekt Young Publishing Professionals ktorý sa bude konať v dňoch 14. - 15. júna 2022 v Bruseli. Zmyslom projektu je...

Jarné_2022

Jarné_2022

  K O Š I C E _3. máj   B A N S K Á   B Y S T R I C A _4. máj [gallery columns="4" size="large"...