ZVKS vyhlasuje aj na rok 2018 grantový program na podporu podujatí presahujúcich lokálny charakter či cyklus podujatí v súvislosti s propagáciou kníh a zvyšovania čítanosti. Dotácie sa poskytnú na priame náklady súvisiace s prípravou a realizáciou podujatia a na projekty, ktoré nie sú spolufinancované z Fondu pre podporu umenia.

Formulár žiadosti ako aj metodický pokyn je možné stiahnuť tu:

Žiadosť >>
Metodický pokyn >>