Slovensko by malo zaviesť nulovú DPH na knihy bez rozdielu.
Potrebujeme mladých, ktorí čítajú, vyzývajú vydavatelia

Rok 2023 bol pre knižných vydavateľov náročný. Doznievali následky pandémie a začali sa prejavovať dôsledky vojny na Ukrajine a vysoká inflácia, ceny energií i nedostatok niektorých surovín. O tom, ako sa s tými nástrahami popasovali vo Vydavateľstve Absynt, sme sa rozprávali s jeho zakladateľmi Filipom Ostrowskim a Jurajom Koudelom.

Keď sa pozrieme na opatrenia predchádzajúcich vlád smerujúce ku knižným vydavateľom a knižnému priemyslu ako takému, nie sú extra podporné. V niektorých krajinách je napríklad nulová daň na knihy a štát vydávanie kníh výrazne podporuje aj ďalšími krokmi. No to neplatí pre Slovensko. „Myslím, že zo strany štátu je dobre vytvorený systém grantovej podpory, jednak mi chýba systémová podpora vzdelanosti, vedenie mládeže k radosti z čítania a obcovania s literatúrou.“ Vydavatelia preto poukazujú na nutnosť obrátenia podpory literatúry aj na druhú stranu trhu, čiže na stranu čitateľov. „Bez mladých ľudí, ktorí radi čítajú a kupujú si knihy, je akákoľvek podpora vydavateľov zbytočná. Takým krokom by mohla byť napríklad nulová DPH na knihy bez rozdielu, či ide o tlačené alebo digitálnu verziu, čiže e-knihu.“

Zíde sa pripomenúť aj to, že v susednej Českej republike majú knižní vydavatelia a vôbec celý tento segment problém s veľmi neskorým uhrádzaním faktúr, čo spomaľuje cash-flow a znemožňuje ďalšie investície. Vydavateľstvo Absynt vydáva knihy aj pre český trh, a preto sa ich táto situácia dotýka. Objasňujú, že knižný trh je navzájom prepojený, vydavatelia sú závislí od distribútorov a kníhkupcov, a na druhej strane od vydavateľov sú závislí autori, prekladatelia, redaktori, jazykoví korektori, grafici a tlačiarne. „Nie je preto ťažké predstaviť si, aké následky môže mať výpadok pri platení faktúr. Následky môžu byť viditeľné aj niekoľko rokov dopredu, narúša sa dôvera, ktorá je taká dôležitá pri komisnom predaji, presúvajú sa termíny vydania, narúša sa veľmi citlivé prostredie, ktoré má zásadný vplyv na vzdelávanie, kultúru aj voľný čas spoločnosti.“

Úraduje aj inflácia, ktorá má, samozrejme, za následok zvyšovanie cien kníh. Potvrdzuje sa obava, že sa to odzrkadlí v počte predaných kusov. Jedno je však podľa zakladateľov vydavateľstva isté, zvýšené náklady na vydávanie nedokážu v celej miere preniesť do zvýšenej ceny. „Musíme aj my hľadať spôsoby, kde môžeme ušetriť. Je to veľká výzva ku kreativite. Až príliš jednoduché by bolo prehodiť zvýšenie cien len na čitateľov. Snažíme sa k tomuto pristupovať zodpovedne a rozložiť následky na rôzne strany. Našou úlohou je vydávať tak zaujímavé tituly, aby ani zvýšená cena neodradila našich čitateľov, čo sa nám zatiaľ darí.“

Hovoria tiež, že v súčasnosti nevidia žiadne zmeny podielu predaja ani e-kníh ani audiokníh. „Je pravda, že pre trh s audioknihami máme veľmi obmedzenú ponuku. Je to aj z toho dôvodu, že tento trh je zatiaľ vyhradený pre bestsellery, čiže detektívky a iné veľmi populárne žánre.“

Čo sa týka aktuálneho nákupného správania a vkusu Slovákov, k istým posunom medzi žánrami dochádza. Môže to byť podľa Filipa spôsobené situáciou vo svete, pretože za našimi hranicami stále prebieha vojna. „Nemyslím si však, že sú to zásadné a dlhodobé zmeny, považujem ich len za módne výkyvy. 

celý článok