• je dobrou správou o podpore pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorby vo vysielaní hlavného partnera festivalu, v Rádiu Devín.
  • festivalové súťažné tituly prichádzajú k poslucháčovi s mysľou otvorenou širšiemu spektru žánrov.
  • je určený komukoľvek, kto si nájde čas na hlavný program, ktorý spočíva v počúvaní súťažných rozhlasových hier, alebo na bohatý sprievodný program so zaujímavými koncertmi, divadelnými predstaveniami, besedami, priestorom pre odbornú reflexiu, ale i návštevnícky atraktívnymi komponovanými večernými programami.
  • vznikol vďaka spojeniu s Trnavským samosprávnym krajom a partnerstvu s viacerými subjektmi, napĺňajúcimi víziu prínosu rozhlasového umenia pre verejnosť.
  • ladí s mestom Trnava ako kultivovaným sídlom s vybudovanými štruktúrami pre podporu kultúry.
  • stavia na rezonancii s obecenstvom, ochotným zoznámiť sa bližšie s rozhlasovým umením. Jeho jednotlivé podujatia sa konajú v priestoroch Divadla Jána Palárika, Kultúrneho centra Malý Berlín, Synagógy – Centra súčasného umenia, Západoslovenského múzea a Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
  • dáva priestor sviežemu pohľadu mladých tvorcov prostredníctvom programového i odborného zapojenia Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
  • akcentuje dôležitosť slovenskej literatúry a jej transformácie do rozhlasového dramatického tvaru. Kontakt festivalového publika so súčasnými spisovateľmi v role rozhlasových tvorcov zabezpečuje partnerstvo s Literárnym informačným centrom a Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.