Členovia predsedníctva:

Ing. Juraj Heger, predseda
Vydavateľstvo Slovart, s. r. o.

Ing. Vladimír Michal, podpredseda
Kníhkupectvo Artforum, s. r. o.

RNDr. Daniel Kollár, CSc., člen
Vydavateľstvo DAJAMA, s. r. o.

Ing. Iveta Bohušová, člen
Vydavateľstvo I&B, s. r. o.

Martin Štrba, člen
martinus.sk

Ivan Harman, člen
Artis Omnis, s. r. o.

Ing. Valéria Maliková, člen
IKAR, a. s.

Albert Marenčin, člen
Marenčin PT, spol. s r. o.

Mgr. Matúš Mládek, člen
Vydavateľstvo Tatran, s. r. o.

Členovia revíznej komisie:

Veronika Adamčíková, predsedníčka
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s. r. o.

Ivana Bottyánová, člen
Vydavateľstvo Slovart, s. r. o.

Ing. Róbert Dostál, člen
Slovensk, s. r. o.

Generálny sekretár:

Mgr. Martin Gajdoš
ZVKS