Taiwanská delegácia

Dňa 29. júla 2019 sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi taiwanskej literárnej scény.

– Vzájomné spoznávanie a výmena v oblasti detskej literatúry medzi Taiwanom a Slovenskou republikou
– Predstavenie autorov, ilustrátorov, vydavateľov a kultúrnych diplomatov z Taiwanu
– Knižný trh na Slovensku

 

Francúzska delegácia

Dňa 1. februára 2019 sa uskutočnilo stretnutie s francúzskymi novinármi o účasti Slovenska na Livre Paris 2019.

– Predstavenie projektu Bratislava la Ville invitée
– Knižný trh na Slovensku
– Prezentácia najzaujímavejších kníh na súčasnom slovenskom knižnom trhu preložených do francúzštiny

Pozvaní účastníci:
Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku,
Jean-Pierre Jarjanette, riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave,
Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra,
Michal Meško, riaditeľ a majiteľ kníhkupectiev Martinus,
Juraj Heger, riaditeľ a majiteľ Vydavateľstva Slovart, predseda ZVKS
Albert Marenčin, majiteľ Vydavateľstva MarenčinPT, člen predsedníctva ZVKS
Simona Fochlerová, výkonná riaditeľka Anasoft litera,
Lucia Miklasová, LITA autorská spoločnosť

Young Publishing Professionals

Pilotný ročník programu Young Publishing Professionals sa konal v dňoch 23. – 25. septembra v Bruseli pod patronátom Federácie európskych vydavateľov (FEP) a v spolupráci s vydavateľskými asociáciami a spolkami jednotlivých krajín EU, na Slovensku ZVKS. Jeho zmyslom bol networking mladých európskych vydavateľov do 35 rokov a zoznámenie sa s celoeurópskou vydavateľskou agendou a jej legislatívnym rámcom na úrovni Európskej komisie a Európskeho parlamentu. V rámci intenzívneho programu účastníci absolvovali prednášky o histórii a poslaní Federácie európskych vydavateľov, stretnutia s reprezentantmi pre vydavateľov kľúčového podporného programu Creative Europe a s predstaviteľmi viacerých štátnych a regionálnych zastúpení. V priestoroch Európskeho parlamentu absolvovali zasadnutie Kultúrnej komisie, ako aj viaceré diskusie s europoslancami a lobistami.
Slovensko zastupovali: Ing. Ivana Krchnavá, CBS spol. s.r.o. a Peter Michalík, Monokel s.r.o.

4. Konferencia o knižnom trhu

V dňoch 14.- 15.6.2019 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnila konferencia o knižnom trhu, hlavnými témami boli:
PROGRAM A MOŽNOSTI PODPORY Z FPU
Miroslav Palec_Fond na podporu umenia / pozn.: z dôvodu preloženia zasadnutia Výboru FPU prednáška zrušená
VYDAVATEĽ A KNÍHKUPEC
Matúš Mládek_Tatran, Martin Štrba_Martinus a Zuzana Sabová_Kniha Myjava
AKTIVITY V KNÍHKUPECTVE
Ľuboš Mišík_Artforum Žilina
VYSOKÉ TATRY – HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Iveta Bohušová_IB Tatry

 

Festival rozhlasovej hry 2019

  • je dobrou správou o podpore pôvodnej rozhlasovej dramatickej tvorby vo vysielaní hlavného partnera festivalu, v Rádiu Devín.
  • festivalové súťažné tituly prichádzajú k poslucháčovi s mysľou otvorenou širšiemu spektru žánrov.
  • je určený komukoľvek, kto si nájde čas na hlavný program, ktorý spočíva v počúvaní súťažných rozhlasových hier, alebo na bohatý sprievodný program so zaujímavými koncertmi, divadelnými predstaveniami, besedami, priestorom pre odbornú reflexiu, ale i návštevnícky atraktívnymi komponovanými večernými programami.
  • vznikol vďaka spojeniu s Trnavským samosprávnym krajom a partnerstvu s viacerými subjektmi, napĺňajúcimi víziu prínosu rozhlasového umenia pre verejnosť.
  • ladí s mestom Trnava ako kultivovaným sídlom s vybudovanými štruktúrami pre podporu kultúry.
  • stavia na rezonancii s obecenstvom, ochotným zoznámiť sa bližšie s rozhlasovým umením. Jeho jednotlivé podujatia sa konajú v priestoroch Divadla Jána Palárika, Kultúrneho centra Malý Berlín, Synagógy – Centra súčasného umenia, Západoslovenského múzea a Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.
  • dáva priestor sviežemu pohľadu mladých tvorcov prostredníctvom programového i odborného zapojenia Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
  • akcentuje dôležitosť slovenskej literatúry a jej transformácie do rozhlasového dramatického tvaru. Kontakt festivalového publika so súčasnými spisovateľmi v role rozhlasových tvorcov zabezpečuje partnerstvo s Literárnym informačným centrom a Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.