Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Slavo Sochor
421 901 700 120
slavo@literarnabasta.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Cesta na štadión 12, 974 01 Banská Bystrica

Vydávame iba knihy, s ktorými sme si padli do oka. V našej edícii nájdete diela prekladovej a pôvodnej literatúry, ktoré spája jediné: máme ich radi.
Pri ich výbere zohľadňujeme nielen estetické kvality, ale aj ich tematický presah, preto vydávame aj knihy queer autorstiev, knihy o ľudských právach a duševnom zdraví. Myslíme si, že má zmysel vydávať knihy pre všetkých – od populárných románov pre širokú verejnosť až po knihy pre menšiny.

Pracujeme ako komunita. Knihy tvoríme so stálymi spolupracovníčkami a spolupracovníkmi a vytvárame príležitosti aj pre novú generáciu profesionálok a profesionálov. Snažíme sa oslovovať ľudí z nášho lokálneho prostredia a aj absolventov miestnej univerzity. Stretávame sa, diskutujeme, načúvame.

Venujeme sa organizácii pravidelných literárnych vzdelávacích podujatí v našom meste a aj po celom Slovensku. Od roku 2023 organizujeme prvý festival literárneho prekladu TRANZ, ktorý je zameraný na popularizáciu remesla umeleckých prekladateľov.