Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Michal Šalaga
045 38 100 26
sekretariat@zvks.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Svätotrojičné nám. 7/7, 963 01 Krupina

Sme nezávislé rodinné kníhkupectvo Ferove knihy.

Dôvod nášho rozhodnutia prevziať a prevádzkovať od roku 2024 kníhkupectvo pramení v snahe nájsť v konečnom dôsledku pracovné uplatnenie pre nášho syna. V svojom batôžku si životom nesie PAS (poruchu autistického spektra). Doposiaľ sme mali možnosť spoznať ho tak, že práve práca v kníhkupectve a práca s PC, kde narábate s tisíckami rôznych položiek, bude pre neho to pravé. Jeho krstné meno dalo názov aj nášmu kníhkupectvu Ferove knihy. S diagnózou PAS sú spojené nemalé finančné výdavky. Vaše rozhodnutie nakúpiť knihy práve u nás, prinesie radosť z dobrého čítania či už Vám, alebo človeku ktorému knihu darujete. Okrem toho však nákupom u nás podporíte zámer zabezpečiť nášmu synovi potrebné terapie. Zisky z predaja budú určené primárne na tento cieľ.