Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
48 418 7181 / 902 827 287
Slovenská Ľupča
Navštívte stránku
0.00
Viac informácií

Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča

barta@abartpress.sk

Vydavateľstvo AB ART press sa od svojho vzniku (1990) špecializuje na vydávanie turistických sprievodcov, vlastivedno náučných publikácií a reprezentačných obrazových kníh o Slovensku. Momentálne máme najširšiu ucelenú ponuku takýchto diel na slovenskom knižnom trhu. Knihy spojené s menami Vladimíra Bártu majú niekoľko nezanedbateľných a neprekonaných prvenstiev, ako napríklad: prvá kniha o Slovensku, prvá kniha o Slovensku z lietadla, najväčšia kniha o Slovensku, kniha o Slovensku s najväčším počtom jazykových mutácií a mnohé ďalšie viď NAJ vydavateľstva. Knihy nášho vydavateľstva nechýbajú na tradičných medzinárodných výstavách ani v knižniciach významných osobností.


This Ad has been viewed 165 times.