Kontaktné informácie
Kontakt Predajca
02 544 160 92
Bratislava
Navštívte stránku
0.00
Viac informácií

Mierová 28, 821 05 Bratislava, buvik@buvik.sk


Vydavateľstvo Buvik sa špecializuje na vydávanie detskej literatúry pre deti predškolského veku a začínajúcich čitateľov. Edičný program vydavateľstva predstavuje tvorbu súčasných spisovateľov, je zameraný na pôvodnú tvorbu slovesnú i ilustračnú. Podporuje mladých ilustrátorov, dáva im priestor na realizáciu.


Bohato ilustrované diela vzhľadom na vek adresáta môže vydavateľstvo vydávať iba s podporou MKSR alebo ďalších sponzorských inštitúcií.


Spolupracuje s významnými distribučnými firmami bez vlastnej distribúcie.


This Ad has been viewed 107 times.