Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Andrea Biskupičová
421 2 5710 1501 / 421 918 990 785
andrea.biskupicova@sfu.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Grösslingová 2489/32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto

Odbornú literatúru vydáva SFÚ od roku 1999 v štyroch samostatných edíciách. Hlavným zámerom zavedenej vydavateľskej stratégie je dosiahnuť súmerné pokrytie rôznorodých sfér kinematografie s využitím celého spektra odlišných spôsobov ich možnej reflexie.
Edícia Orbis Pictus prináša monografie významných tvorcov z histórie slovenskej kinematografie.
Edícia Camera Obscura sa formou čitateľsky atraktívnych profilov usiluje podať plastický obraz života a diela súčasných, tvorivo stále aktívnych postáv slovenského a európskeho filmu.
Edícia venovaná teoretickej filmologickej literatúre nesie označenie Camera Lucida a jej zloženie tvoria domáce, ale i zahraničné teoretické texty renomovaných autorov.
Edícia Studium prináša texty určené najmä študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania, ktoré však môžu byť rovnako prínosným zdrojom poznania pre tých, čo sa v rámci svojho štúdia zaoberajú filmom iba okrajovo.
Významnú zložku vydavateľskej produkcie SFÚ predstavujú periodické a neperiodické faktografické publikácie. Jej trvalú a neoddeliteľnú súčasť tvorí Filmová ročenka, ktorej úlohou je v pravidelných ročných intervaloch komplexne mapovať dianie v slovenskej kinematografii. Skladbu titulov potom dopĺňajú ďalšie publikácie realizované v spolupráci s oddelením dokumentácie. Kompletná edičná produkcia SFÚ je dostupná na www.klapka.sk