Viac informácií

i527.net s.r.o.,  Jezersko 86,  059 04 Spišské Hanušovce

Vydavateľstvo kníh #KdeDobroVitazi
„Aké krásne sú nohy posla, ktorý prináša Dobrú Novinu, ohlasuje spásu a Sionu zvestuje: Tvoj Boh je kráľ!“
sk_SKSlovak