MKV Budapešť_2022

Slovenské čestné hosťovanie na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti
29. 9. – 2. 10. 2022

Tlačová správa

Po niekoľkých rokoch sa v Maďarsku opäť dostáva do centra pozornosti slovenská literatúra. Bude jej patriť jesenné čestné hosťovanie na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti.

Hlavný organizátor festivalu MKKE (Združenie maďarských vydavateľov a kníhkupcov) organizuje  Medzinárodný knižný festival v Budapešti už po dvadsiaty siedmy raz. Na festivale získava každý rok Veľkú cenu Budapešti významný zahraničný spisovateľ alebo spisovateľka a predstaví sa hosťovská krajina, ktorá prezentuje diela svojej literatúry v preklade do maďarčiny. Tento rok si po Veľkú Cenu Budapešti príde bieloruská autorka, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru, Svetlana Alexijevič a hosťovskou krajinou bude Slovensko, ktoré hlavný organizátor festivalu pozval prostredníctvom občianskeho združenia BÁZIS (bazis.me).

Po úspešnej slovenskej účasti v Budapešti na festivale v roku 2016 dostáva literatúra zo Slovenska ďalšiu šancu prezentovať sa na tomto fóre. Počas štyroch festivalových dní sa za osobnej účasti autoriek a autorov  do centra pozornosti dostane 29 knižných publikácií. Medzi predstavovanými literárnymi osobnosťami sú Peter Balko, Silvester Lavrík, Michal Hvorecký, Marek Vadas, Katarína Kucbelová, Jana Juráňová, Jozef Karika, ale aj mená najmladšej generácie: Nicol Hochholczerová, Dominika Madro, Alena Sabuchová a autorky kníh pre deti Jana Bodnárová, Andrea Gregušová či Eva Urbanová. Nebude chýbať ani tvorba básnikov Michala Habaja a Petra Macsovszkého. Okrem beletrie budú prezentované aj reportážne a odborné publikácie Tomáša Forróa, Romana Holeca či kniha Jozefa Tancera o viacjazyčnej Bratislave.

Pri príležitosti čestného hosťovania pripravujú štyri maďarské literárne časopisy (Jelenkor, Tiszatáj, Kalligram, Irodalmi Szemle) bloky zo slovenskej literatúry. Vo výbere textov Radoslava Passiu a Viliama Nádaskaya nájdeme úryvky z pripravovaných kníh Pavla Vilikovského, Michaely Rosovej, Ivany Gibovej a ďalších, ako aj širší výber zo súčasnej slovenskej poézie, doplnený profilmi autorov a štúdiami približujúcimi trendy v súčasnej slovenskej literatúre.

Všetky knihy slovenských autorov budú pred maďarským čitateľským publikom uvádzať významné osobnosti tamojšieho literárneho života, medzi nimi aj na Slovensku známi autori ako Pál Závada, Gábor Németh a ďalší. Slovenský stánok na festivale spolu s hosťami zo Slovenska slávnostne otvorí maďarský spisovateľ György Dragomán a poetka a prozaička Anna Szabó T.

Špecifikom slovenskej účasti bude aj skutočnosť, že okrem slovenských autorov a autoriek sa tu predstaví na viacerých prezentáciách aj po maďarsky píšuca spisovateľská, básnická a literárnovedná obec zo Slovenska, napríklad Zoltán Németh, Anikó N. Tóth a ďalší.

Zvláštnu pozornosť bude festival venovať prekladateľským osobnostiam slovenskej literatúry do maďarčiny, ktoré predstavia svoje umelecké preklady.

V rámci festivalu bude reč aj o spôsoboch podpory vzniku nových prekladov slovenskej literatúry, grantových schémach SLOLIA, FPU, Kultminor a LITA aj o prezentáciách slovenskej literatúry na vlnách Rádia Devín a Litera.

Organizátor podujatia: Občianske združenie Bázis: Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín – Kultminor

Ďalší partneri: MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete-Združenie maďarských vydavateľov a kníhkupcov), Szépírók Társasága (Združenie maďarských spisovateľov krásnej literatúry), Ústav Slovenskej literatúry SAV, ANASOFT Litera, literarnyklub.sk – občianske združenie, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR,  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenský inštitút v Budapešti, České centrum v Budapešti.

Pomoc ukrajinským deťom

Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť.
Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými kníhkupectvami, budú rozdávané ukrajinským deťom prichádzajúcim na naše územie. Po viacerých pokusoch a rôznych dopravných komplikáciách sa podarilo koncom marca, za veľkej pomoci Vlada Michala z Artfora, kúpiť a doviezť 1000 ks kníh z Ľvovského vydavateľstva Starý lev. Knihy boli doručené do Košíc odkiaľ sa postupne distribuovali do kníhkupectiev, kde si ich ukrajinské deti, rodičia, opatrovníci či hosťujúce rodiny mohli prísť vybrať a dostať zadarmo 💙💛

📚  Artforum Bratislava
📚  Martinus Obchodná, Bratislava
📚  ExLibris Bratislava
📚  Artforum Pezinok
📚  Artforum Žilina
📚  Artforum Banská Bystrica
📚  Artforum Košice
📚  Martinus Hlavná, Košice
📚  Martinus OC Galéria, Košice
📚  Artforum Prešov
📚  Martinus OC Novum, Prešov
📚  Artforum Rožňava
📚  Kníhkupectvo Barica, Púchov
📚  Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
📚  Christiania, Poprad
📚  Kníhkupectvo Na korze, Humenné
📚  Kníhkupectvo Pod vŕškom, Nitra
📚  Antikvariátik, Banská Štiavnica
📚  Kníhkupectvo Šum, Trebišov
📚  Martinus OC Galéria, Lučenec
📚  Martinus Dolné Bašty, Trnava
📚  Martinus Nám. SNP, Martin

V prípade, že máte záujem podporiť takúto formu pomoci, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom/príspevkom cez účet ZVKS

IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112, SWIFT SUBASKBX, do poznámky pre príjemcu napíšte „KNIHY UA DEŤOM“, ďakujeme.
Prispeli: Trio publishingAlleGro PlusZdruženie denník NBuvik,  Martinus,  Verbarium.

📚  ĎAKUJEME ZA POMOC  📚

YPPB 2022

Federácia európskych vydavateľov, v spolupráci s vydavateľskými asociáciami jednotlivých krajín EU, po pandemickej prestávke opäť pripravila projekt
Young Publishing Professionals ktorý sa konal v dňoch 14. – 15. júna 2022 v Bruseli / tlačová správa. Zmyslom projektu je networking mladých európskych vydavateľov do 35 rokov a zoznámenie sa s celoeurópskou vydavateľskou agendou a jej legislatívnym rámcom na úrovni Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Slovensko zastupovali: Miroslava Kobrtková z vydavateľstva Absynt a Daniela Kollárová z vydavateľstva Dajama.
M.Kobrtková: „Bola to veľmi príjemná skúsenosť s nabitým programom, takže myslím, že aj do budúcna je to pre iných vydavateľov dobrá príležitosť, určite to odporúčam.“

Predvianočný „logdam“ s výzvou

ZATVORENÉ KNÍHKUPECTVÁ

 

Kníhkupectvá v decembri bojujú o ďalších 11 mesiacov svojej existencie.

 

Kým my sme zatvorení, v Tescu si knihy nakladá zákazník do košíka.

 

Vydavatelia hovoria o smrtiacej rane a žiadajú otvorenie kníhkupectiev.

 

Knižný trh hlási obrovské straty (reportáž od 29. minúty).

 

OBMEDZENIE ČINNOSTI PREVÁDZOK

Nová vyhláška 263/2021 V.v. Úradu verejného zdravotníctva SR od 25.11.2021 dočasne obmedzila prevádzku niektorých maloobchodných prevádzok a služieb. V §2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam v odseku 2, Zákaz podľa odseku 1, sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia: v rámci písmena f) predajne novín a tlačovín. Máme za to, že tlačoviny sú aj knihy a do uvedenej výnimky by podľa nás mali spadať aj kníhkupectvá. Pripojili sme sa preto k Výzve iniciatívy slovenských maloobchodníkov.