MK SR – ministerka N.Milanová


„VZDELANIE SA ZAČÍNA ČÍTANÍM“

Týmito slovami sa ministerke kultúry Natálii Milanovej prihovorili predstavitelia Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR na stretnutí ktoré sa uskutočnilo dňa 13.8.2020.

 

Spoločne sa zhodli na tom, že čitateľov je potrebné vychovávať odmalička a vzbudzovať v nich záujem o literatúru. Ministerke predstavili viaceré opatrenia, ktoré môžu pomôcť knižnému sektoru, či už ide o všeobecnú propagáciu čítania, zmeny v legislatíve alebo zjednotenie úpravy pre klasické knihy, e-knihy a audioknihy.
Zástupcovia Združenia zároveň ocenili doterajšie kroky ministerstva, obzvlášť zníženie záťaže v oblasti povinných výtlačkov pre knižnice a povinných príspevkov do umeleckých fondov.

Zdroj: MK SR, tlačové oddelenie

Jesenné_2020

Milí priatelia kníh,
predsedníctvo ZVKS sa na základe posledných nových (rôznych) pandemických nariadení a opatrení rozhodlo akciu ZRUŠIŤ!
Za porozumenie ďakujeme.

– – –

Stretnutie vydavateľov s kníhkupcami, zástupcami knižníc a priateľmi kníh.
Jesenné knižné turné sa uskutoční v dňoch 21.- 24.9. 2020 od 10.00 do 15.00 hod.
Vstup len s rúškom, ďakujeme.

 

Ž I L I N A_21.9.

N o v á   S y n a g ó g a

 

K O Š I C E_22.9.

T a b a č k a   K u l t u r f a b r i k  /  V e ľ k á   s á l a


 

B A N S K Á   B Y S T R I C A_23.9.

Z á h r a d a   c e n t r u m   n e z á v i s l e j   k u l t ú r y

 

 

B R A T I S L A V A_24.9.

C r o w n e   P l a z a  /  R o m e

 

.

Taiwanská delegácia

Dňa 29. júla 2019 sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi taiwanskej literárnej scény.

– Vzájomné spoznávanie a výmena v oblasti detskej literatúry medzi Taiwanom a Slovenskou republikou
– Predstavenie autorov, ilustrátorov, vydavateľov a kultúrnych diplomatov z Taiwanu
– Knižný trh na Slovensku

 

Francúzska delegácia

Dňa 1. februára 2019 sa uskutočnilo stretnutie s francúzskymi novinármi o účasti Slovenska na Livre Paris 2019.

– Predstavenie projektu Bratislava la Ville invitée
– Knižný trh na Slovensku
– Prezentácia najzaujímavejších kníh na súčasnom slovenskom knižnom trhu preložených do francúzštiny

Pozvaní účastníci:
Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku,
Jean-Pierre Jarjanette, riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave,
Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra,
Michal Meško, riaditeľ a majiteľ kníhkupectiev Martinus,
Juraj Heger, riaditeľ a majiteľ Vydavateľstva Slovart, predseda ZVKS
Albert Marenčin, majiteľ Vydavateľstva MarenčinPT, člen predsedníctva ZVKS
Simona Fochlerová, výkonná riaditeľka Anasoft litera,
Lucia Miklasová, LITA autorská spoločnosť

sk_SKSlovak
en_USEnglish sk_SKSlovak