Pomoc ukrajinským deťom

Počas vzájomnej diskusie členov predsedníctva bolo prednesených viacero návrhov akým spôsobom by sa mohlo ZVKS do pomoci Ukrajine zapojiť.
Z uvedených návrhov vzišiel ako najvhodnejší zakúpenie detských kníh v ukrajinskom jazyku ktoré, v spolupráci s vybranými kníhkupectvami, budú rozdávané ukrajinským deťom prichádzajúcim na naše územie. Po viacerých pokusoch a rôznych dopravných komplikáciách sa podarilo koncom marca, za veľkej pomoci Vlada Michala z Artfora, kúpiť a doviezť 1000 ks kníh z Ľvovského vydavateľstva Starý lev. Knihy boli doručené do Košíc odkiaľ sa postupne distribuovali do kníhkupectiev, kde si ich ukrajinské deti, rodičia, opatrovníci či hosťujúce rodiny mohli prísť vybrať a dostať zadarmo 💙💛

📚  Artforum Bratislava
📚  Martinus Obchodná, Bratislava
📚  ExLibris Bratislava
📚  Artforum Pezinok
📚  Artforum Žilina
📚  Artforum Banská Bystrica
📚  Artforum Košice
📚  Martinus Hlavná, Košice
📚  Martinus OC Galéria, Košice
📚  Artforum Prešov
📚  Martinus OC Novum, Prešov
📚  Artforum Rožňava
📚  Kníhkupectvo Barica, Púchov
📚  Diera do sveta, Liptovský Mikuláš
📚  Christiania, Poprad
📚  Kníhkupectvo Na korze, Humenné
📚  Kníhkupectvo Pod vŕškom, Nitra
📚  Antikvariátik, Banská Štiavnica
📚  Kníhkupectvo Šum, Trebišov
📚  Martinus OC Galéria, Lučenec
📚  Martinus Dolné Bašty, Trnava
📚  Martinus Nám. SNP, Martin

V prípade, že máte záujem podporiť takúto formu pomoci, môžete tak urobiť dobrovoľným finančným darom/príspevkom cez účet ZVKS

IBAN SK13 0200 0000 0000 3053 2112, SWIFT SUBASKBX, do poznámky pre príjemcu napíšte „KNIHY UA DEŤOM“, ďakujeme.
Prispeli: Trio publishingAlleGro PlusZdruženie denník NBuvik,  Martinus,  Verbarium.

📚  ĎAKUJEME ZA POMOC  📚

YPPB 2022

Federácia európskych vydavateľov, v spolupráci s vydavateľskými asociáciami jednotlivých krajín EU, po pandemickej prestávke opäť pripravuje projekt
Young Publishing Professionals ktorý sa bude konať v dňoch 14. – 15. júna 2022 v Bruseli.
Zmyslom projektu je networking mladých európskych vydavateľov do 35 rokov a zoznámenie sa s celoeurópskou vydavateľskou agendou a jej legislatívnym rámcom na úrovni Európskej komisie a Európskeho parlamentu.

Tlačová správa

Predvianočný „logdam“ s výzvou

ZATVORENÉ KNÍHKUPECTVÁ

 

Kníhkupectvá v decembri bojujú o ďalších 11 mesiacov svojej existencie.

 

Kým my sme zatvorení, v Tescu si knihy nakladá zákazník do košíka.

 

Vydavatelia hovoria o smrtiacej rane a žiadajú otvorenie kníhkupectiev.

 

Knižný trh hlási obrovské straty (reportáž od 29. minúty).

 

OBMEDZENIE ČINNOSTI PREVÁDZOK

Nová vyhláška 263/2021 V.v. Úradu verejného zdravotníctva SR od 25.11.2021 dočasne obmedzila prevádzku niektorých maloobchodných prevádzok a služieb. V §2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam v odseku 2, Zákaz podľa odseku 1, sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia: v rámci písmena f) predajne novín a tlačovín. Máme za to, že tlačoviny sú aj knihy a do uvedenej výnimky by podľa nás mali spadať aj kníhkupectvá. Pripojili sme sa preto k Výzve iniciatívy slovenských maloobchodníkov.