Múdre hranie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Múdre hranie“.

Didaktické hračky, hry či detské knihy. Na všetky tieto pomôcky mohlo takmer tisíc materských škôl po prvýkrát získať príspevok.

„Vzdelávať deti, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti je potrebné už od mala. Som rád, že sme na tento účel vytvorili tento projekt, ktorý je prvý svojho druhu,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Ministerstvo školstva presadilo zmenu zákona, ktorá mu od januára umožňuje vytvárať rozvojové projekty aj pre materské školy. „Múdre hranie“ je prvý projekt tohto typu, do ktorého sa mohli zapojiť všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí.  Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 1.3.2021 do 31.5.2021. Schválený zoznam podporených materských škôl s výškou pridelených finančných prostriedkov je zverejnený nižšie.

Zoznam podporených žiadostí
FAQ – Najčastejšie otázky (aktualizované 23. 2. 2021)
Zoznam odporúčaných pomôcok
Zoznam odporúčanej detskej literatúry pripravený ZVKS v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice

Spoločne podporme knižný svet

Keď sme počas posledných januárových dní spúšťali projekt Spoločne podporme knižný svet, ani sa nám nesnívalo koľko knihomoľov sa do tejto podpory zapojí. Počas prvých dvoch mesiacov sa nám podarilo vyzbierať nemalé finančné prostriedky a nakoľko kamenné predajne sa už opäť mohli otvoriť, podporu vašich obľúbených kníhkupcov sme ukončili posledným aprílovým dňom.
V priebehu pár mesiacov sa nám pre jednotlivé kníhkupectvá spoločne podarilo vyzbierať viac ako 70.000 eur ? ĎAKUJEME ❤️

Za účelom prerozdelenia príspevku kníhkupectvám  ste za mesiac:
? február vyzbierali pre ZVKS 12.810 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 20.000 eur
? marec vyzbierali pre ZVKS 13.134 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 20.000 eur
? apríl vyzbierali pre ZVKS 6.712 eur, predsedníctvo ZVKS sa rozhodlo túto sumu dorovnať na 8.050 eur
ktoré boli, na základe žiadostí o príspevok, rozdelené týmto kníhkupectvám ⤵

február
marec
apríl
KNIHA PLUS, spol. s r.o.
PO
Vitatech, s.r.o. – Kniha VITA, NováDubnica
IL
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Knihy-darčeky Jolana Drbohlavová
BS
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo Na korze
HE
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Knihy-darčeky Jolana Drbohlavová
BS
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Vitatech, s.r.o. – Kniha VITA, NováDubnica
IL
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
BALEVA s.r.o. – Libresso Books & Coffee
PO
Jivis s.r.o. – Knihy Kornélia
IL
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Kníhkupectvo INFO, Tisovec
RS
Coda – Art, spol. s r.o. – Kniha Malovec
NM
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Mária Slotíková – Kníhkupectvo SOŇA
KM
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
Kníhkupectvo Zrno – František Rišian
DK
Mária Slotíková – Kníhkupectvo SOŇA
KM
Kníhkupectvo Zrno – František Rišian
DK
Kníhkupectvo Black Books & Design
LM
Mária Sýkorová – Kníhkupectvo Svojeť
BA
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Kníhkupectvo Marta Fialová, Šurany
NZ
Oľga Grniaková-Kníhkupectvo
KA
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Ing. Božena Megerssová – Kníhkupectvo
BR
Dajama – Knihy o Slovensku
BA
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
Sabka s.r.o – Kniha Myjava
MY
BALEVA s.r.o. – Libresso Books & Coffee
PO
Kníhkupectvo Black Books & Design
LM
82 Bøok & Design Shõp
BA
Činčuáčik – Barbora Piatrová
BA
Anna Rybnická – kníhkupectvo Moje srdcovky
MI
Mária Sýkorová – Kníhkupectvo Svojeť
BA
Valéria Holá – Valery, Nová Baňa
ZC
Dušan Majer – Kníhkupectvo DUMA
BB
Dana Zmeskal – Valentino, Šahy
LV
Tatiana Kršková – KnihArt
RA, RV, RS
Alexandra Harvanová – Kníhkupectvo Na korze
HE
Vladimíra Lačná – KNIHA ALVA
PE
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Dajama – Knihy o Slovensku
BA
Eva Baricová – kníhkupectvo BARICA
PU
Dušan Leštách – Leštáchovo kníhkupecto
ZV
Kníhkupectvo AF
NZ
Ľudmila Dugasová – Kníhkupectvo SaBa
SB
Oľga Grniaková – Kníhkupectvo
KA
Martina Palkovičová – Kniha pre Teba
ZH
Dušan Leštách – Leštáchovo kníhkupecto
ZV
Kníhkupectvo AF
NZ
Dana Zmeskal – Valentino, Šahy
LV
Dušan Majer – Kníhkupectvo DUMA
BB
Valéria Holá – Valery, Nová Baňa
ZC

Projektom Spoločne podporme knižný svet sme sa snažili pomáhať kamenným kníhkupectvám, ktoré kvôli mimoriadnej situácii zažívali neľahké chvíle. Podporiť malé kníhkupectvá ste mohli aj nákupom na Martinuse, kedy sa vaša objednávka navýšila o príspevok v hodnote 7 % a Martinus k nemu pridal ďalších 7 %. Priamo vo svojom košíku ste si mohli vybrať zo zoznamu kníhkupectvo, ktorému ste chceli pomôcť alebo príspevok venovať ZVKS, ktoré ho prerozdelilo medzi všetky zapojené kníhkupectvá na Slovensku. Naším spoločným cieľom je spájať ľudí s knihami. A že na tejto našej ceste sú dôležití všetci: kníhkupci malí i veľkí, lokálni aj celoslovenskí, dlhoroční aj tí, ktorí do tohto krásneho sveta vstúpili len nedávno.
Ďakujeme, že pomáhate s nami! ❤️

Čítame radi 1 a 2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

 

Rozvojový projekt „Čítame radi 1“ – vyhodnotenie

 

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľ projektu – aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, a spolupráca s miestnymi kníhkupectvami.

„Ja sám som ako dieťa veľa čítal a myslím si, že je dôležité viesť deti k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť. Preto ma teší, že prinášame tento projekt, prostredníctvom ktorého chceme do školských knižníc dostať nové a zaujímavé tituly pre žiakov,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Na Ministerstvo školstva prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí, a tých od neoprávnených žiadateľov, ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, Ministerstvo školstva našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl. Tie získajú spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu. Vybrané školy nákup kníh budú realizovať od 2.1. do 15.3.2021.

Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Titulová ponuka pre školy bola na základe dohody s Ministerstvom školstva finalizovaná v spolupráci s Knižnicou pre mládež Košice.

Zoznam podporených škôl – Čítame radi 1
Zoznam odporúčaných kníh + legenda
Zoznam najlepších detských kníh_2020

Rozvojový projekt „Čítame radi 2“ – vyhodnotenie

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli doteraz podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento projekt neúspešné v decembri 2020. Ministerstvo školstva vyčlenilo na pokračovanie projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur.

Žiadosti boli opätovne posudzované výberovou komisiou. Na základe bodového ohodnotenia členov výberovej komisie, bolo podporených 551 žiadostí. Zoznamy kníhkupectiev, ktoré si školy uviedli v žiadosti ako preferované, sme poskytli Združeniu vydavateľov a kníhkupcov SR na dojednanie špeciálnych zliav pre jednotlivé kníhkupectvá. Školy však majú možnosť nakupovať v akomkoľvek kníhkupectve alebo kníhkupectvách, kde si zabezpečia zvýhodnené podmienky. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do konca septembra 2021 a záverečnú správu zaslať do konca októbra 2021.

FAQ – Najčastejšie kladené otázky
Zoznam odporúčaných kníh (aktualizované 10.2.2021)
Katalóg detských kníh 2020
Katalóg detských kníh 2019
Katalóg detských kníh 2018

Štruktúrovaný zoznam kníh (T. Hujdič, V. Barátová, M. Rybár a kol.)
Zoznam kníh so zameraním na geografiu (P. Farárik)
Zoznam podporených škôl – Čítame radi 2

ilustračné foto