2023

Záznam diskusie s vydavateľmi, moderoval Dado Nagy.

Absynt – Filip Ostrowski
Albatros Media Slovakia – Mário Gešvantner
Ikar – Michal Synak
Grada – Peter Hanušniak
Mamaš – Saša Petrášová
Premedia – Ján Gregor
Slovart – Juraj Heger
Tatran – Eva Mládeková

Výzva na odstúpenie M.Šimkovičovej

Predsedníctvo Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska sa na svojom zasadnutí 24.01.2024 pripojilo k výzve na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, verejne publikovanej na internetovej stránke „peticie.com“, dňa 17.01.2024.

Knižný svet je zo svojej podstaty pestrý a demokratický. Poskytuje priestor celému spektru názorov a prúdov. Vždy, keď sa takáto rôznorodosť začala z pozície štátu, z pozície moci, alebo nejakej ideológie obmedzovať, znamenalo to celospoločenský kolaps a predzvesť totality. Obdobia, keď boli knihy na „indexe“, knihy, ktoré nemohli vychádzať, knihy, ktoré boli likvidované.

Z verejných vyjadrení ministerky kultúry máme obavu, že jej videniu je blízka jednostranne ideologicky zafarbená kultúra a umenie, mocenský spôsob rozhodovania, dehumanizácia menšín a neznalosť kultúrnej problematiky v jej celej šírke. Takýto spôsob riadenia rezortu kultúry vedie len ku chaosu, neznášanlivosti, zabrzdí kultúrny rozvoj a degraduje celú spoločnosť.

Z avizovaných legislatívnych návrhov máme obavu, že dôjde k deštrukcii fungujúceho systému kultúrnych a umeleckých inštitúcií, organizačnými zmenami, personálnymi výmenami a ovplyvňovaním ich rozhodovania politickými mocenskými zásahmi. Myslíme si, že diskutované rozdelenie fungujúceho RTVS neprinesie zvýšenú kvalitu, ale len chaos. Sme presvedčení, že štát by nemal priamo zasahovať do smerovania financií kultúre, osobitne cez verejnoprávne fondy (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín), ktoré boli vytvorené tak, aby boli mimo dosah aktuálnej politickej moci. Dlhoročná činnosť týchto fondov sa osvedčila a ak môžeme hovoriť za oblasť literatúry, s podporou FPÚ vzniklo množstvo knižných projektov, ktoré by boli inak pre slovenskú kultúru stratené.

Žiaden minister kultúry nedokázal za tak krátku dobu vytvoriť v kultúrnej obci také negatívne očakávania. Vyslovujeme veľkú obavu o budúcnosť slovenskej kultúry a umenia pod gesciou pani Martiny Šimkovičovej. Preto sa pripájame k výzve na jej odstúpenie z funkcie.

Predsedníctvo ZVKS

FEP Brusel 2023

Valné zhromaždenie FEP Brusel, 14. november 2023

Pondelok, 13.november | 14:00 – 17:00
. Stretnutie a diskusie s INTEGRAF (združenie tlačiarov) a CEPI (združenie výrobcov papiera)
. Nový fenomén BookTok, podkomunita app TikTok
Utorok 14. november | 9:30-16:00
. Knižné štatistiky v EU
. Ukrajinský knižný trh počas vojny – Viktor Kruglov, vyd. Ranok a Victoria Voytsitska, Národná vzdelávacia asociácia UA
. Inovácie vo vydavateľstve – víťaz súťaže ContentShift: GoLexic
. Maďarský zákon o ochrane detí – Ezster Vince
. FEP prezentácia
. Nariadenie o oneskorených platbách – ak budú musieť kníhkupci uhrádzať faktúry do 30 dní, inak im hrozia vysoké pokuty, je to udržateľné?
. Umelá inteligencia – ako bez transparentnosti použitých zdrojov vymáhať svoje práva? Protokol o odstúpení od TDM, riešenie?
. Prístupnosť – aké budú dôsledky, ak budú maloobchodníci zodpovední za prístupnosť elektronických kníh?
. Nariadenie o odlesňovaní – čo bude musieť urobiť hodnotový reťazec kníh, aby sa pripravil?
. Geografické blokovanie – aké to bude mať dôsledky?
. Digitálne vzdelávanie – kam smeruje EÚ?
. Autorské práva – e-požičiavanie, dištančné vzdelávanie, ako riešiť neustále požiadavky používateľov podporované ´copywrongami´?
. Zákon o digitálnych službách DSA a Zákon o digitálnych trhoch DMA
. DPH na knihy a e-knihy – novinky z členských štátov
. Aký je podiel predaja kníh z druhej ruky na celkovom predaji (Francúzsko odhaduje, že každá piata predaná kniha je z druhej ruky)?
. Aký je najnovší vývoj vo vašej krajine týkajúci sa knižného sektora?
. Aké sú trendy na knižnom trhu v posledných mesiacoch?
. Viete, do akej miery už vaša krajina má alebo uvažuje o vytvorení jazykových modelov založených na národnom jazyku?
. Ako sa rieši znížená sadzba DPH na knihy v nasledujúcich situáciách:
– streamingová služba je napr. súčasťou predplatného mobilného telefónu?
– knihy sú súčasťou streamovacej služby s iným obsahom napr. Spotify?
. Aktualizácie projektov: EUPL, Möbius, Aldus UP, Tales of EUkraine
. Young Publishing Professionals in Brussels 2024
. Voľby do EÚ 2024 – Manifest FEP

Za ZVKS sa zúčastnil Juraj Heger.

0% DPH na knihy (?)

Slovensko by malo zaviesť nulovú DPH na knihy bez rozdielu.
Potrebujeme mladých, ktorí čítajú, vyzývajú vydavatelia

Rok 2023 bol pre knižných vydavateľov náročný. Doznievali následky pandémie a začali sa prejavovať dôsledky vojny na Ukrajine a vysoká inflácia, ceny energií i nedostatok niektorých surovín. O tom, ako sa s tými nástrahami popasovali vo Vydavateľstve Absynt, sme sa rozprávali s jeho zakladateľmi Filipom Ostrowskim a Jurajom Koudelom.

Keď sa pozrieme na opatrenia predchádzajúcich vlád smerujúce ku knižným vydavateľom a knižnému priemyslu ako takému, nie sú extra podporné. V niektorých krajinách je napríklad nulová daň na knihy a štát vydávanie kníh výrazne podporuje aj ďalšími krokmi. No to neplatí pre Slovensko. „Myslím, že zo strany štátu je dobre vytvorený systém grantovej podpory, jednak mi chýba systémová podpora vzdelanosti, vedenie mládeže k radosti z čítania a obcovania s literatúrou.“ Vydavatelia preto poukazujú na nutnosť obrátenia podpory literatúry aj na druhú stranu trhu, čiže na stranu čitateľov. „Bez mladých ľudí, ktorí radi čítajú a kupujú si knihy, je akákoľvek podpora vydavateľov zbytočná. Takým krokom by mohla byť napríklad nulová DPH na knihy bez rozdielu, či ide o tlačené alebo digitálnu verziu, čiže e-knihu.“

Zíde sa pripomenúť aj to, že v susednej Českej republike majú knižní vydavatelia a vôbec celý tento segment problém s veľmi neskorým uhrádzaním faktúr, čo spomaľuje cash-flow a znemožňuje ďalšie investície. Vydavateľstvo Absynt vydáva knihy aj pre český trh, a preto sa ich táto situácia dotýka. Objasňujú, že knižný trh je navzájom prepojený, vydavatelia sú závislí od distribútorov a kníhkupcov, a na druhej strane od vydavateľov sú závislí autori, prekladatelia, redaktori, jazykoví korektori, grafici a tlačiarne. „Nie je preto ťažké predstaviť si, aké následky môže mať výpadok pri platení faktúr. Následky môžu byť viditeľné aj niekoľko rokov dopredu, narúša sa dôvera, ktorá je taká dôležitá pri komisnom predaji, presúvajú sa termíny vydania, narúša sa veľmi citlivé prostredie, ktoré má zásadný vplyv na vzdelávanie, kultúru aj voľný čas spoločnosti.“

Úraduje aj inflácia, ktorá má, samozrejme, za následok zvyšovanie cien kníh. Potvrdzuje sa obava, že sa to odzrkadlí v počte predaných kusov. Jedno je však podľa zakladateľov vydavateľstva isté, zvýšené náklady na vydávanie nedokážu v celej miere preniesť do zvýšenej ceny. „Musíme aj my hľadať spôsoby, kde môžeme ušetriť. Je to veľká výzva ku kreativite. Až príliš jednoduché by bolo prehodiť zvýšenie cien len na čitateľov. Snažíme sa k tomuto pristupovať zodpovedne a rozložiť následky na rôzne strany. Našou úlohou je vydávať tak zaujímavé tituly, aby ani zvýšená cena neodradila našich čitateľov, čo sa nám zatiaľ darí.“

Hovoria tiež, že v súčasnosti nevidia žiadne zmeny podielu predaja ani e-kníh ani audiokníh. „Je pravda, že pre trh s audioknihami máme veľmi obmedzenú ponuku. Je to aj z toho dôvodu, že tento trh je zatiaľ vyhradený pre bestsellery, čiže detektívky a iné veľmi populárne žánre.“

Čo sa týka aktuálneho nákupného správania a vkusu Slovákov, k istým posunom medzi žánrami dochádza. Môže to byť podľa Filipa spôsobené situáciou vo svete, pretože za našimi hranicami stále prebieha vojna. „Nemyslím si však, že sú to zásadné a dlhodobé zmeny, považujem ich len za módne výkyvy. 

celý článok