Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Jana Holecová
421 908 706 324
jholecova@upn.gov.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Miletičova 19, P.O.BOX 29, 820 18 Bratislava 218

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. Hoci snaha o jeho založenie pretrvávala počas celého obdobia od pádu komunistickej totality v Novembri ´89, politická vôľa v spoločnosti sa pre takýto krok našla až v roku 2002. Vtedy slovenský parlament schválil tzv. zákon o pamäti národa, ktorého autorom bol prvý predseda správnej rady ÚPN Ján Langoš.
Jednou z hlavných úloh Ústavu pamäti národa zakotvených v zákone č.553/2002 Z.z. patrí aj poskytovanie výsledkov svojej činnosti verejnosti formou odborných monografií i zverejňovania a sprístupňovania dokumentov o dobe neslobody (1939 – 1989). Z tohto dôvodu už od svojho vzniku zostavuje ÚPN publikačný plán obsahujúci monografie, dokumenty, zborníky i periodikum Pamäť národa, ktorého úvodné číslo vyšlo v októbri 2004.

Publikačná činnosť ÚPN