Rôzne

MK SR – N.Milanová / stretnutie

Vážená pani ministerka, Dovoľujem si Vás požiadať o stretnutie so zástupcami Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR, stavovskej organizácie združujúcej subjekty pôsobiace na slovenskom trhu kníh – kníhkupcov, vydavateľov a distribútorov. V uplynulých týždňoch...

LITA – práva vydavateľov, výber odmien a náhrad odmien / odpoveď

Vážený pán Heger, v nadväznosti na naše posledné stretnutie a na základe poverenia Výboru LITA by som Vás chcela informovať, že LITA, autorská spoločnosť, má záujem pokračovať v rokovaniach so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR pokiaľ ide o práva vydavateľov, výber...

Biblioteka – počet návštevníkov 2018 a 2019 / porovnanie

BIBLIOTÉKA 2018    (8. - 11. 11.) BIBLIOTÉKA 2019    (7. - 10. 11.) štvrtok, 8. 11. 12:00 6 057 štvrtok, 7. 11. 12:00 6 448 19:00 10 032 19:00 10 403 Spolu 1.deň 10 032 Spolu 1.deň 10 403 piatok, 9. 11. 12:00 7 614 piatok, 8. 11. 12:00 8 002 19:00 13 631 19:00 14 114...

Oslovenie politických strán pred voľbami – list J.Heger

Vážený pán predseda, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR je stavovská organizácia, ktorá združuje subjekty zaoberajúce sa vydávaním, distribúciou a predajom kníh na Slovensku. Domnievame sa, že naši členovia prispievajú k tomu, aby Slovenská republika bola modernou,...

TIBE 2020 – stretnutie s predstaviteľmi taiwanskej literárnej scény

Stretnutie s predstaviteľmi taiwanskej literárnej scény Názov: Stretnutie s autormi, ilustrátormi, vydavateľmi a kultúrnymi diplomatmi z Taiwanu Dátum: pondelok 29. júl 2019 Miesto: Účelové zariadenie MK SR, Biela ul. 3 Začiatok 10.00 hod. Téma: vzájomné spoznávanie a...

Jarné stretnutie FEP_Brno/CZ

Meeting Federation of European Publishers - Informovali o projekte https://fep-fee.eu/YOUNG-PUBLISHINGPROFESSIONALS-IN, čo má byť konferencia v septembri v Bruseli, je to na podporu organizovania sa mladých vydavateľov v rámci združenia. Pýtali sa každého člena, či...

Smernica Rady EÚ 2018/1713

SMERNICA RADY EU 2018/1713 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,...

Jarné knižné turné – súhrn

KOŠICE_Univerzitná knižnica TECHNICKEJ UNIVERZITY fb oslovenie: 797 ľudí návštevníci: Kníhkupectvá – Humenné, Kežmarok (č), Košice, Michalovce, Prešov 2x, Trebišov Martinus – Martin, Košice, Poprad PantaRhei – Košice 3x, Prešov 2x Knižnice – 4x Iné možné priestory:...

Livre Paris 2019 – stretnutie s francúzskymi novinármi

Stretnutie s francúzskymi novinármi o účasti Slovenska na Livre Paris 2019 - Bratislava la Ville invitée Názov: Okrúhly stôl pre pozvaných francúzskych novinárov s účasťou slovenských novinárov a spisovateľov Dátum: piatok 1. február Miesto: Účelové zariadenie MK SR,...

Smutná správa…

dňa 6.10.2018, vo veku 69 rokov, nás navždy opustil pán Michal Horecký, zakladateľ Knižného centra a bývalý predseda ZVKS. Smútočný obrad sa bude konať dňa 10.10. o 14.30 hod. v Dome smútku Kolónia Hviezda na cintoríne vo Vrútkach (Martine). Česť jeho...

Zápisnica zo stretnutia vo Fonde na podporu umenia

Zápis_zo stretnutia na Fonde pre podporu umenia konaného dňa 7.8.2018 o 10.30h. za FPU Peter Michalovič, predseda Rady Jozef Kovalčik, riaditeľ za ZVKS Juraj Heger, predseda Martin Gajdoš, generálny sekretár   J.Heger úvodom stretnutia poďakoval za prijatie a...

Zápisnica zo stretnutia na Ministerstve kultúry

Zápis_zo stretnutia na Ministerstve kultúry konaného dňa 10.7.2018 o 11.00h. za MK SR Ľubica Laššáková, ministerka kultúry Jozef Švolík, generálny riaditeľ poverený zastupovaním ved. zamestnanca Peter Hajnala, poradca ministerky za ZVKS Juraj Heger, predseda Vladimír...