Zasadnutia predsedníctva ZVKS

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (7.6.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 7.6.2018 v Žiline. Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Albert Marenčin 6. Vladimír Michal 7. Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (15.5.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 15.5.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Matúš Mládek a Martin Gajdoš Program: 1) Otvorenie 2) Kontrola úloh z...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (5.4.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 5.4.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba a...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (29.1.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 29.1.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba – vopred...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (28.2.2018)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 28.2.2018 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Albert Marenčin 6. Matúš Mládek 7. Martin Štrba 8. Vladimír Michal a Martin Gajdoš...

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (11.12.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 11.12.2017 v Bratislave. Prítomní členovia predsedníctva: 1.Iveta Bohušová 2.Ivan Harman 3.Juraj Heger 4.Daniel Kollár 5.Valéria Malíková 6.Albert Marenčin 7.Vladimír Michal 8.Matúš Mládek 9.Martin Štrba...

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (10.11.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 10.11.2017 v Bratislave (stánok ZVKS Bibliotéka ´17) Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Matúš Mládek 7. Martin Štrba a...

Zapisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (23.10.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 23.10.2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Juraj Heger 2. Daniel Kollár 3. Valéria Malíková 4. Albert Marenčin 5. Vladimír Michal 6. Matúš Mládek 7. Martin Štrba a Martin Gajdoš Program: 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (25.9.2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 25.9.2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek 9. Martin Štrba...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (24. 8. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 24. 8. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Vladimír Michal 8. Matúš Mládek Program: ad 1)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (17. 7. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 14. 7. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Juraj Heger 3. Daniel Kollár 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Vladimír Michal 7. Matúš Mládek Program: 1) Otvorenie 2)...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (26. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 26. 6. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Iveta Bohušová 2. Ivan Harman 3. Juraj Heger 4. Daniel Kollár 5. Valéria Malíková 6. Albert Marenčin 7. Matúš Mládek 8. Martin Štrba   Program:...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (20. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 20. 6. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Daniel Kollár 2. Juraj Heger 3. Jaroslav Jankovič 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin 6. Vojtech Mikula 7. Táňa Pastorková Program: 1)    Otvorenie...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (13. 6. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 13. 6. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Daniel Kollár 2. Juraj Heger 3. Valéria Malíková 4. Albert Marenčin 5. Vojtech Mikula 6. Táňa Pastorková Program: 1) Otvorenie 2) Valné zhromaždenie...

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS (16. 5. 2017)

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ZVKS konaného dňa 16. 5. 2017 v Bratislave Prítomní členovia predsedníctva: 1. Daniel Kollár 2. Juraj Heger 3. Jaroslav Jankovič 4. Valéria Malíková 5. Albert Marenčin Program: 1)    Otvorenie 2)   VZ 2017 3)   Správa o slovenskom...