Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
.
421 44 552 30 70
sekretariat@tranoscius.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Tranovského 1, 031 80 Liptovský Mikuláš

Tranoscius ako akciová spoločnosť bol založený, v historickom slova zmysle však obnovený, na pôvodnom základe dňa 29.apríla 1991. Tranoscius ponúka náboženskú a teologickú literatúru, prózu, poéziu, psychologickú literatúru, náboženskú literatúru pre deti a mládež, učebnice a darčekové predmety. Všetky naše tituly si môžete zakúpiť v našich kníhkupectvách.