Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
.
421 41 562 59 19, 41 562 28 57, 41 513 49 49
edis@uniza.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26 Žilina

EDIS – Vydavateľstvo ŽU v Žiline je jedným z pracovísk Žilinskej univerzity, pričom začiatok jeho existencie siaha až do roku 1990. Počas svojej existencie vydavateľstvo vydalo viac ako 4300 titulov knižných publikácii, najmä vysokoškolských učebníc, vedeckých monografii, skrípt, zborníkov, ale obohatilo knižný trh aj o tituly regionálnej, detskej a populárno-náučnej  literatúry.
Portfólio vydavateľskej činnosti dopĺňajú periodické publikácie, najmä celouniverzitný časopis Spravodajca Žilinskej univerzity.
Vydavateľstvo EDIS spája výhody prepojenia vydavateľskej a polygrafickej činnosti, nielen pre Žilinskú univerzitu a jej pracoviská, ale aj pre externých zákazníkov. Reťazec činnosti zabezpečovaný EDIS-om je úplný – od redakčného a DTP spracovania cez tlač a knihárske spracovanie až po distribúciu a predaj publikácii.