Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Mgr. Eduard Kočí
421 35 760 24 84, 35 245 11 02
suh@suh.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo

Nebývalý záujem o prírodné vedy v polovici 19. storočia, orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, vyvolal v celosvetovom meradle úsilie o zakladanie nových, moderných astronomických observatórií. Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo roku 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurbanove.
Hlavnou činnosťou Slovenskej ústrednej hvezdárne je:
> zabezpečovanie dostupnosti a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie,
> neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie,
> metodická činnosť,
> špecializovaná odborno-pozorovateľská, kultúrno-výchovná, vedecko-výskumná, informačno-dokumentačná a edičná činnosť v astronomickej oblasti.