Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Monika Huljaková
421 2 482 381 11
monika.huljakova@mafraslovakia.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s., bolo založené v roku 1992 a od 1.1.2020 sa zlúčilo so spoločnosťou Mafra Slovakia Print, a.s. Nástupnícka spoločnosť MAFRA Slovakia a.s. bude v plnom rozsahu pokračovať v podnikateľskej činnosti zanikajúcej spoločnosti a v plnení jej záväzkov. Na slovenskom trhu je MAFRA Slovakia vydavateľom ekonomického denníka  Hospodárske noviny a odborných titulov z oblasti zdravotníctva, marketingu a reklamy, hotelierstva a gastronómie, obchodu a zdravého životného štýlu.