Súčasný stav  /  rozdelenie
obrat         do 100 000 €            členské 100 €
obrat         100 – 500 tisíc €      1 ‰ (101-499 €)
obrat         nad 500 tisíc €          členské 500 €

Návrh
obrat          do 100 000 €             členské   100 €
obrat          100 – 250 tisíc €        členské   200 €
obrat          250 – 500 tisíc €        členské   300 €
obrat          500 tisíc – 1 mil. €      členské   500 €
obrat          nad 1 mil. €                členské 1 000 €

Porovnanie výberu členských príspevkov SČKN

kategórie  /  obrat v Kč  /  výška príspevku
A                  do 5 mil.              3 900 Kč
B                  5 – 10 mil.            9 900 Kč
C                 10 – 25 mil.         18 000 Kč
D                 25 – 50 mil.         36 000 Kč
E                 50 – 75 mil.         49 000 Kč
F                 75 – 100 mil.       65 000 Kč
G                nad 100 mil.      100 000 Kč

kategórie  /  obrat v €  /  výška príspevku
A                 do 200 tisíc              160 €
B                 200 – 400 tisíc          400 €
C                400 – 1 mil.                720 €
D                1 – 2 mil.                 1 440 €
E                2 – 3 mil.                 1 960 €
F                3 – 4 mil.                 2 600 €
G               nad 4 mil.                4 000 €