Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Vladimír Barta
48 418 7181 / 902 827 287
Navštívte stránku
Viac informácií

Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča
barta@abartpress.sk
Vydavateľstvo AB ART press sa od svojho vzniku (1990) špecializuje na vydávanie turistických sprievodcov, vlastivedno náučných publikácií a reprezentačných obrazových kníh o Slovensku. Momentálne máme najširšiu ucelenú ponuku takýchto diel na slovenskom knižnom trhu. Knihy spojené s menami Vladimíra Bártu majú niekoľko nezanedbateľných a neprekonaných prvenstiev, ako napríklad: prvá kniha o Slovensku, prvá kniha o Slovensku z lietadla, najväčšia kniha o Slovensku, kniha o Slovensku s najväčším počtom jazykových mutácií a mnohé ďalšie viď NAJ vydavateľstva. Knihy nášho vydavateľstva nechýbajú na tradičných medzinárodných výstavách ani v knižniciach významných osobností.

sk_SKSlovak