Miniatúra hlavného obrázka zoznamu
Kontakt
Vladimír Barta
421 48 418 71 81 / 421 902 827 287
barta@abartpress.sk
Navštívte stránku
Viac informácií

Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča Vydavateľstvo AB ART press sa od svojho vzniku (1990) špecializuje na vydávanie turistických sprievodcov, vlastivedno náučných publikácií a reprezentačných obrazových kníh o Slovensku. Knihy spojené s menami Vladimíra Bártu majú niekoľko nezanedbateľných a neprekonaných prvenstiev, ako napríklad: prvá kniha o Slovensku, prvá kniha o Slovensku z lietadla, najväčšia kniha o Slovensku, kniha o Slovensku s najväčším počtom jazykových mutácií a mnohé ďalšie viď NAJ vydavateľstva. Knihy vydavateľstva nechýbajú na tradičných medzinárodných výstavách ani v knižniciach významných osobností.