Thumbnail for the listing's main image
Kontaktné informácie
Kontakt Miroslav Demák
02 653 159 30
Viac informácií

Majerníkova 40, 841 05 Bratislava, demak@chello.sk
Zameranie: Vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry s dôrazom na tvorbu slovenských autorov zo Srbska, Rumunska a Maďarska.

sk_SKSlovak